Poliklinika za stomatološku protetiku i oralnu kirurgiju dr. Kraljević
Sv. Duh 3, Zagreb, tel. 3705 806, tel./fax: 3778 281
 
 
Poliklinika za stomatološku protetiku i oralnu kirurgiju dr. Kraljević
 
Prof. dr. Krešimir Kraljević, dr. stom.

Redovni profesor Stomatološkog fakulteta Sveučilista u Zagrebu, primarijus, specijalist stomatološke protetike. Autor brojnih znanstvenih i stručnih radova, samostalni autor udžbenika i koautor u nekoliko udžbenika iz područja stomatologije.

Profesor na Stomatološkom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, predstojnik Klinike za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu od 1978. - 1987. godine. Direktor Stomatološkog fakulteta od 1988. - 1991. Redoviti član Akademije medicinskih znanosti, član Hrvatskog liječničkog zbora, član i dugogodišnji predsjednik Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, član-osnivač Europskog udruženja protetičara i Međunarodnog udruženja protetičara, te član Austrijskog društva za tkivno integriranu implantologiju i stomatološku protetiku.

Od 1995. godine radi u vlastitoj privatnoj ordinaciji. Od 1. 1. 2001. osniva Polikliniku za stomatološku protetiku i oralnu kirurgiju.

 
Doc. dr. sc. Sonja Kraljević Šimunković, dr. stom.

Docentica je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, specijalist stomatološke protetike i voditeljica predmeta "Stomatološka dijagnostika i propedeutika" na Zavodu za stomatološku protetiku. Članica je Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, Europskog udruženja protetičara, članica Međunarodnog udruženja protetičara. Autorica više znanstvenih i stručnih radova. Usavršavala se na Stomatološkoj klinici u Mainzu i Stomatološkoj klinici u Beču, te na brojnim tečajevima u zemlji i inozemstvu.

 
Dr. Ivan Petričević, dr. stom., spec. oralne kirurgije
Diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Iskustvo sticao u nekoliko privatnih stomatoloških ordinacija.