Obavezne marke:

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

2001 - 2005

2006 - 2010

2011 - 2015

Neobavezne 
marke:

1997 >

Prigodne marke
s doplatom:

1992

Ove stranice posvećene su doplatnim markama Republike Hrvatske. U periodu između 1991. i 1997. godine u obvezatnoj uporabi bila su dva osnovna tipa doplatnih maraka:

a) Poštanske doplatne marke (1-12) "Za Hrvatskog radišu" i "Za pomoć i obnovu Vukovara" izdane su na temelju zakona o plaćanju doplatnih maraka od 22. veljače 1991., kojeg je donio Sabor Republike Hrvatske. Navedene marke tiskane su i stavljene u promet od strane HPT-a, a njihova pojava značila je neposredan korak ka izdavanju poštanskih maraka Republike Hrvatske.

b) Doplatne marke nepoštanskih institucija izdavane su od strane institucije kojoj je bilo odobreno njihovo korištenje, a koja je ujedno odgovarala za njihov izgled, distribuciju i tiskanje.

Uporaba poštanskih i nepoštanskih doplatnih maraka bila je, ovisno o zakonskoj odredbi, vremenski ograničena, a visina pristojbe iznosila je 50% tarife pisma prve stope u unutarnjem prometu.

Zakonskim aktom od 6. prosinca 1996. koji je stupio na snagu 1997. godine ukinuta je kategorija doplatnih maraka s obvezom plaćanja. Tim činom kupnja doplatne marke postala je dragovoljna.

Ovim stranicama obuhvaćene su sve doplatne marke koje su u obvezatnoj uporabi bile između 1991. i 1997. godine (1-85).

Aktom od 24. listopada 2001. godine ponovno su uvedene doplatne marke uporaba kojih je obavezna (86>).

Osim obaveznih, prikazane su i doplatne marke izdavane od 1997. godine do danas kupnja kojih nije bila obavezna.

Marke su, uz neke iznimke, kategorizirane po godinama i prikazane kronološkim redom.