1995.

Posebnosti

Dio naklade marke broj 58 prvotno je otisnut s nominalom 0,50 kn. Naknadno je nominala pretisnuta bijelom i crnom bojom na nominalu 0,65 kn (slika lijevo).

Marke broj 58 i 59 postoje i s nominalom 0,50 kn, ali nikada nisu bile u redovnoj prodaji.