Izbornik

Neobavezne marke 1997. >

"Za djecu Hrvatske" 
- Autor: N. Žiljak
     - Tiskara: FS&HTZ
     - Godina: 1997.
"70 godina klinike Vuk Vrhovac" 
- Autori: Ž. Metelko, N. Pepeonik
     - Tiskara: AKD-HTZ
     - Godina: 1997.
"Liga za borbu protiv narkomanije - Split" 
- Autor: -
     - Tiskara: AKD-HTZ
     - Godina: 1998.
"Za djecu Hrvatske" 
- Autor: N. Žiljak
     - Tiskara: FS&AKD-HTZ
     - Godina: 1998.
"Hrvatski Crveni križ" 
- Autor: -
     - Tiskara: -
     - Godina: 1998.
"Za Šibensko kazalište" 
- Autor: D. Popović
     - Tiskara: Zrinski
     - Godina: 1998.
"Hrvatski Crveni križ 
 – tjedan borbe protiv tuberkuloze" 
- Autor: -
     - Tiskara: -
     - Godina: 1998.
"Liga za borbu protiv narkomanije i 
 udruga MiRTa - Split" 
- Autor: Rafaela Dražić
     - Tiskara: Zrinski
     - Godina: 1999.
"Za djecu Hrvatske" 
- Autor: N. Žiljak
     - Tiskara: FS&AKD
     - Godina: 2000.
"Hrvatsko društvo za osteoporozu" 
- Autor: -
     - Tiskara: AKD
     - Godina: 2000.
"Hrvatski športski savez invalida" 
- Autor: -
     - Tiskara: AKD
     - Godina: 2000.
"Za siguran korak - MINE!" 
- Autor: -
     - Tiskara: Zrinski
     - Godina: 2002.
"Spomen kuća A.G. Matoša u Tovarniku" 
- Autor: Šercar
     - Tiskara: Zrinski
     - Godina: 2003.
"Za siguran korak - MINE!" 
- Autor: -
     - Tiskara: Zrinski
     - Godina: 2004.
"Za djecu Hrvatske" 
- Autor: N. Žiljak
     - Tiskara: FS & Zrinski
     - Godina: 2004.
"Za crkvu hrvatskih mučenika u Udbini" 
- Autor: -
     - Tiskara: Zrinski
     - Godina: 2005.
"UNICEF - 60 godina" 
- Autor: Franković - Vučić
     - Tiskara: Zrinski
     - Godina: 2006.
"Za nasilje nema opravdanja" 
- Autor: 
     - Tiskara: 
     - Godina: 2007.
"18. obljetnica konvencije o pravima djeteta" 
- Autor: Franković - Vučić - Rešček
     - Tiskara: Zrinski
     - Godina: 2007.
"Mučenik vlč. Ivan Burik" 
- Autor:
     - Tiskara: Zrinski
     - Godina: 2008.
"Zaklada Ana Rukavina" 
- Autor:
     - Tiskara: AKD
     - Godina: 2008.
"Zaklada Ana Rukavina" 
- Autor:
     - Tiskara: AKD
     - Godina: 2009.
"Zaklada Ana Rukavina" 
- Autor:
     - Tiskara: AKD
     - Godina: 2010.
"Dubrovački tramvaj" 
- Autor:
     - Tiskara: 
     - Godina: 2011.
"Dan mimoza - nacionalni dan borbe protiv raka maternice" 
- Autor: S. Mašić
     - Tiskara: 
     - Godina: 
"Narodni muzej Zadar - Sveti Krševan" 
- Autor:
     - Tiskara: 
     - Godina: 2012.