Početna Stranica
vl. Biserka Korda
Poljička cesta 5, Suhi Potok
21314 Jesenice, Croatia
Tel/Fax: 00 385 (0)21 664 530
e-mail: bkorda@inet.hr

Dugi Rat

Dugi Rat is county in Central Dalmatia, 20 km south-east from Split, u primorskom dijelu povijesne Poljičke Republike.

U Općini Dugi Rat osim istoimenog gradskog naselja još su i naselja Jesenice i Duće. Uz obalu, sa statusom dijelova ovih triju naselja, od zapada prema istoku nižu se Bajnice, Krilo, Suhi Potok, Sumpetar, Mali Rat, Orij, Dugoračka Glavica, Luka, Rogač, Vavlje, Golubinka,Glavica i Balota, a ispod planine Mosor su dijelovi naselja Jesenice: Zeljovići i Krug.

Priroda i Klima

Iznimnu prirodnu vrijednost u općini Dugi Rat ima pješčana plaža koja se kontinuirano pruža u dužini od oko 3 km. Nastala je nanosima pijeska koji donosi Cetina, a morske ga struje naplavljuju zapadno od njezina ušća. Ispred čitave plaže je plićak širine 300-400 m, koji se od plaže spušta do dubine 2-3 m.

Click to enlarge Pored općih mediteranskih klimatskih obilježja (topla i sušna ljeta, blage i kišovite zime) nalazimo i nekoliko značajnih mikroklimatskih posebnosti, poput reljefa koji štiti od nepovoljnih utjecaja jakih i hladnih sjevernih vjetrova (bure).

Povijest

Click to enlarge Bogata povijest primorskih Poljica seže od kamenog doba (spilja Pećina ili Turska peć), delmatskih plemena preko grčke (lokalitet kod brda Mutogras) i rimske antičke kolonizacije (Krilo, Zeljovići, Dugi Rat), ostataka spomenika iz srednjovjekovnog razdoblja, uspostave Poljičke republike, Turskih nadiranja, francuske okupacije, kasnije Austrijske uprave, pa do današnjih dana.

Gospodarstvo

Početkom prošlog stoljeća u Dugom Ratu talijanski kapital, pokretan željom za brzom zaradom, podigao je industrijski kompleks, tvornicu karbida i kalcijeva cijanamida, danas tvornicu ferolegura "Dalmacija".

Click to enlarge Tradicionalne privedne djelatnosti, poljoprivreda, stočarstvo, vinogradarstvo, ribolov, polako se zapostavljaju u eri socijalizma, a jača industrija i turizam.

Danas, osim tvornice "Dalmacija" u neposrednoj blizini nalazi se i tvornica alata "Elektromatika" i tvornica plinova.

Oko tvornice "Dalmacija" i zahvaljujući njoj izrastao je Dugi Rat.

Premda se po ljepoti ne može mjeriti sa starim dalmatinskim gradovima, to je jedino mjesto u Poljicima koje je opremljeno danas potrebnom komunalnom infrastrukturom te pratećim gospodarskim, kulturnim, vjerskim i sportskim sadržajima.

Izgradnjom modernijih prometnica znatno će se bolje valorizirati ovaj vrijedni obalni prostor te rasteretiti od zastoja, buke, zagađivanja i ostalih nedaća kojima je danas izložen.

 


  English

  Deutsch

  Italiano

  Hrvatski


  
    Mail

Where is it?
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge