Program za evidenciju i obradu podataka o dugovima.
 POSLJEDNJA IZMJENA: 05.05.2002. - download - novi setup.

O programu:
Program Dužnici je program prvenstveno zamišljen za pomoć trgovcima u njihovom poslovanju. Mnogi trgovci danas nude svoju robu ili usluge na "veresiju", a takve dugove pišu u knjige. Takav način rada je vrlo nezgrapan i nesiguran, jer često zna ponestati mjesta za upis novih dugova na jednom listu, pa onda treba prijeći na novi list koji nije sljedeći već neki na kraju knjige, pa zbog toga dolazi do problema sa računanjem ukupnog duga, ...
Program DUŽNICI rješava ovaj problem na vrlo elegantan i ugodan način. Moguć je pregled dugova po svim mogućim kriterijima, ispis računa i dugova, obrada podataka o dugovima, automatska upozorenja zbog prekoračenja dugova i još mnoge funkcije i sve to naravno u ugodnom radnom sučelju...

 
     Trenutno najnovija verzija:

  
1.0.2.27

        NOVI SETUP!!!

(2.615kb)
 

 

PROGRAM MOŽETE NAĆI NA BUG CD-u TRAVANJ 2002.
ili ga možete downloadirati sa ovih stranica.

VERZIJA SETUPA objavljena na BUG-CDu sadrži grešku koja može uzrokovati neke probleme sa hrvatskim znakovima u fontovima, pa vam stoga predlažem da downloadirate novu verziju.

 

 

   

Glavni prozor programa: na lijevom djelu prozora nalazi se popis zaduženih sredstava. Oznaka kvačice pokraj sredstva označava plaćenu robu, oznaka sata predstavlja "kašnjenje" sa uplatom duga, a X označava neplaćeni dug. Svaki stupac možete sortirati prema željenom kriteriju, dakle možete sortirati dugove prema nazivu proizvoda (abecedno), prema tome da li je dug plaćen ili neplaćen. Na lijevom djelu prozora nalaze se podaci o trenutno odabranom dugu (u ovom slučaju kruh) koji je plaćen na dan 3.3.2002, zaduženo je bilo 4 komada a ukupno je koštalo 28.20 kn. Na donjem desnom uglu postoji "Zabrana daljnjeg zaduživanja" koja je u ovom slučaju aktivna zbog toga što dužnik kasni sa uplatom zaduženih predmeta. U gornjem djelu prozora nalaze se tipke za rad sa programom: upis novog zaduženja, uplata duga, ispisi ...

 

 


U prozoru "Pregled&promjena upisanih sredstava" možete mijenjati podatke o pohranjenim šiframa i nazivima proizvoda. Ovdje također vrijedi sortiranje po bilo kojem stupcu. Listu proizvoda možete ispisati, mijenjati i pretraživati. Upis novih proizvoda u bazu obavlja se automatski prilikom upisa novog duga, tako što korisnik upiše šifru novog proizvoda kojeg se duži, a ukoliko ista ne postoji u bazi podataka o proizvodima izvodi se rutina za upis podataka o novom proizvodu.
 
 

Izrada sigurnosne kopije podataka nikad nije bilo lakše. U vaš CD-RW uređaj ubacite novi disk, odaberite tipku "Snimanje sigurnosne kopije podataka na CD medij" i automatski se pokreće čarobnjak za snimanje sigurnosne kopije na CD. Zbog toga što se koristi sustav za snimanje koji je dio Windowsa XP, snimanje na CD neće raditi u drugim operativnim sustavima, no radi toga se ovdje nalazi i snimanje backup-a na hard disk, a te podatke vi možete snimiti na CD medij sa vašim omiljenim programom za snimanje (Nero, Easy CD creator...).


 

Prozor za upis novog zaduženja: u polje Šifra proizvoda upisuje se šifra pod kojom se vodi proizvod u bazi podataka (ili se očitava BAR kod). Nakon što se pritisne enter program automatski pretraži bazu podataka za postojeći proizvod, i ukoliko ga pronađe automatski ispisuje podatke o tom proizvodu, a ako ne postoji upis u bazi pokreće se automatsko upisivanje novog proizvoda.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadogradnje:

Trenutno nema raspoloživih nadogradnji. Posljednja verzija programa je objavljena na BUG CD-u travanj 2002.
Program na CD-u možete naručiti na duznici.narudzba@kriz.com, ili vam ga možete downloadirati ovdje.

 

Korisnici...

Zahvaljujem se svim korisnicima, pogotovo "Sword"-u, koji su mi ukazali na greške u programu, koje će pak biti ispravljene u prvoj sljedećoj verziju programa. Za sada vam ne mogu obećati skoru nadogradnju jer imam veliku gužvu sa ispitima, ali kada ta gužva prođe implementirati ću sve nove funkcije i svaku vašu ideju.

Ideje za buduće verzije:

 

Pitanja

Sva vaša pitanja, želje, ideje ili bilo što u vezi programa pošaljite na pitanja.duznici@kriz.com
Greške koje ste primjetili u programu svakako pošaljite na duznici.bug@kriz.com
Ako želite da vas obavijestim na e-mail adresu ukoliko izađe nova verzija programa pišite na mail.duznici@kriz.com

Ukoliko pošaljete neki prijedlog za poboljšanje programa, i to uspijem implementirati u neku od budućih verzija programa,
mogu objaviti i vaše ime u About box-u ukoliko to želite.