Galeb Jonathan Livingston

Richard Bach

KRITIČKI PRIKAZ KNJIGE "GALEB JONATHAN LIVINGSTON" RICHARD BACHA

Autor ovog djela, Richard Bach, rođen je 1936. godine u Americi. Bio je pisac, ali i istaknuti pilot. Ta svoja zanimanja je povezao u većini svojih književnih radova. Neka od njegovih djela su Dar krila, Ništa osim nade i Most preko vječnosti. Dobio je razne američke nagrade za svoje iznimne misaone književne uratke.
U Bachovu romanu Galeb Jonathan Livingston prikazan je galeb Jonathan Livingston i njegov život od svog izopćenja iz jata galebova, preko znanja koje dobiva od Čjanga i Sullivana, do Fletchera Lynda i njegovog daljnjeg prenošenja stečenog znanja. Knjiga govori o njegovim hrabrim
pothvatima, otkrivanju nebeskih prostranstava, putu prema savršenstvu, pomaganju ostalim prognanicima, putovanjima drugim svjetovima i na kraju prenošenju znanja na slijedeću generaciju
galebova.
Kada otvorimo knjigu i počnemo je čitati postupno otkrivamo zakone Jonathanovog jata. Oni čine velike prepreke po Jonathanovom mišljenju. On je smatrao da oni sve galebove sprečavaju u njihovom psihičkom razvoju i sazrijevanju. Nakon što je djelom dokazao svoj stav i ostali galebi odbacili su sve besmislice zakona i njih same. No put dokazivanja nije bio lak. Jonathan je svojim snažanim duhom i smislom za istraživanjem, željom za znanjem, plemenitošću, hrabrošću i ustrajnošću prvo morao savladati razne složene manevre i letačke tehnike. Nakon svog trijumfa
nad "ograničenjima" jednog galeba primio je težak udarac. Umjesto pohvale i priznanja Starješine biva izbačen od njegove strane iz jata i prepušten kompliciranom samačkom životu. Prolazio
ga je lako jer svoje novostečeno znanje praktično prenio u svakodnevne zadaće. Stečene sposobnosti prenio je kasnije na mlađe generacije učeći galebe svojim znanjem i primjerima
iz osobnih života.
Glavnog lika Jonathana možemo shvatiti kao mudrog i sposobnog galeba koji krši jatove zakone u cilju da ga unaprijedi i usmjeri na put iskorištavanja punog potencijala svojoj vrsti. Krase ga razne osobine od kojih se ističu njegova upornost (njegovi su roditelji očajavali promatrajući ga kako provodi dane osamljen i uvježbavajući niske letove), hrabrost (citat "Bio je živ, jedva je primjetno drhtao od oduševljenja, ponosan što je savla-dao strah."), samopouzdanost (nije ga toliko boljela samoća koliko spoznaja da njegove braća nisu htjela povjerovati u uzvišenost letenja), odgovornost (satima je pratio svoje učenike leteći uz njih, pokazujući im i tumačeći, vodeći ih i bodreći često na još veće podvige), plemenitost (govorio je svojim učenicima da treba galebovima pomagati da otkriju ono najbolje u sebi) i želja za učenjem (više ga je zanimalo učenje za letom nego jelo).
Djelo me se veoma dojmilo radi toga što govori o cilju i smislu života te o galebu Jonathanu koji se ističe među drugim galebovima. Pisana prenesenim značenjem, ova knjiga otkriva nam životne pouke i iskustva jednog galeba, koji je ustvari osoba koja se moralom ističe od drugih. Ona nam kazuje da bi svi trebali probuditi galeba slobode u nama.

Napravio: Toni Sardelić, e – mail: toni.sardelic@st.hinet.hr

Povratak na lektire