Srebrne svirale

Dragutin Tadijanović

1. O piscu

Dragutin Tadijanović rođen je u Postušju, kod Slavonskog Broda 4.11.1905. u siromašnoj i brojnoj porodici. Osnovnu školu je polazio u Podvinju, susjednom selcu. Mir ranih đačkih dana poremetio je Drugi svjetski rat koji je ubrzo odvukao njegovog oca na frontu. U tim godinama, kao desetogodišnji dječak, prvi put se susreo sa gradom. Gimnaziju je polazio u Slavonskom Brodu, a univerzitetski je studij započeo 1925. na gospodarsko - šumarskom fakultetu u Zagrebu. 1929 prešao je na Filozofski fakultet u kojemu je diplomirao. U posljednjim je godinama studija živio u đačkom domu u Runjaninovoj ulici i radio kao korektor Narodnih novina. Poslije Drugog svijetskog rata Tadijanović je bio urednik najprije u Nakladnom zavodu Hrvatske, a zatim u izdavačkom poduzeću Zora do 1958. U proljeće 1953. izabran je za dopisnog, a 1965. za pravog člana JAZU - a. U jesen 1953. postao je direktor Akademijina instituta za književnost. Tu dužnost vrši i dan danas. Njegova najznačajnija djela su knjige pjesama Lirika, Sunce nad oranicama, Pepeo srca, Dani djetinjstva, Tuga zemlje, Pjesme, Intimna izložba crteža iz Raba, i sabrane pjesme Blagdan Žetve, Srebrne svirale i Prsten.

2. Primjeri pjesama po tematskim ciklusima

a) pejzažne: Pozdrav u šumi, Rano sunce u šumi, Večer, Pjesma o dunji i ptici, Noć bez jablana

b) intimna: Lutanje, Pjesma o čovjeku i suncu, Stope u snijegu, Kišoviti dani, Pustoš

c) ljubav: Rastanak u jesen, Ogledala sreće, Kad prolaziš iznenada, Ti i moje srce, Susret

d) djetinjstvo: Gdje su mladi dani, Mladić u trsju tužan, Moje igračke, Računska zadaća, Nosim sve tvorbe, a magarac nisam

3. Po jedna interpretirana pjesma iz svakoga ciklusa

a) pejzažna

Pozdrav u šumi

Tema : Opis šume

Osjećaji : divljenje, sreća, zanesenost

Pjesničke slike :

a) vizualne : zelena šuma, korijenje crno

b) akustične : šuštanje lišća

c) taktilne : pod rosom savija, tvoje hladne izvore

d) olfaktivne : ovo jutro mirisno

Motivi : zelena šuma, crna zemlja, stabla

Stih : slobodni

Strofa : šesterostih (1. i 3. strofa), jednostih (2. strofa)

Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom, opkračenjem, brojem stihova u strofama, izražajnim sredstvima, asonancom

b) intimna

Stope u snijegu

Tema : Opis zimske večeri

Osjećaji : zanos, tuga, sjeta

Pjesničke slike :

a) vizualne : svjetiljke su žuto gorjele, sitne zvjezdice

c) taktilne : suh snijeg

Motivi : gradske ulice, sitne zvjezdice, stope

Stih : slobodni

Strofa : peterostih (1.strofa), četverostih (2.strofa), trostih (3.strofa), dvostih (4.strofa), jednostih (5.strofa)

Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom, nepravilnom rimom, brojem stihova u strofama, asonancom, inverzijom

c) ljubav

Ogledala sreće

Tema : Ljubav mladića i djevojke

Osjećaji : ljubav, zanos, nježnost

Pjesničke slike :

a) vizualne : kad prolaze cestom, veselo gleda

c) taktilne : ruka je djevojke topla, drže se za ruke nježno

Motivi : mladić i djevojka, cesta, radost

Stih : slobodni

Strofa : četverostih (1. i 2.strofa), dvostih (3.strofa)

Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom, izborom riječi, rasporedom stihova u strofama, izražajnim sredstvima, asonancom

d) djetinjstvo

Gdje su mladi dani

Tema : Sjećanje na djetinjstvo

Osjećaji : sjeta, tuga žaljenje

Pjesničke slike :

a) vizualne : noći zvijezda, žutu zvijezdu

c) taktilne : krupnu zvijezdu

Motivi : dani djetinjstva, zvijezde, slatki časovi

Stih : slobodni

Strofa : dvostih (1.strofa), četverostih (2.,3. i 4.strofa)

Ritam se ostvaruje : slobodnim stihom, rasporedom stihova, brojem stihova u strofama, inverzijom

4. Stil Dragutina Tadijanovića

Dragutin Tadijanovićev stil je veoma slikovit. Voli koristiti slobodni stih, koji ujedno pridonosi ritmu pjesama. Ritam se još ostvaruje raznim izražajnim sredstvima (kao što su epiteti, inverzije, metafore, asonance i personifikacije), različitim brojem stihova u strofama i samim brojem strofa. Izbor riječi je jednostavan i u svakoj pjesmi sličan. Upravo jednostavnost krasi Tadijanovićeve pjesme!

Napravio: Toni Sardelić, e – mail: toni.sardelic@st.hinet.hr

Povratak na lektire