24 - bitne .BMP datoteke


SADRŽAJ:
1. ZAGLAVLJE DATOTEKE
2. OSTALE NAPOMENE

1. ZAGLAVLJE DATOTEKE

Ova stranica daje neke podatke o protokolu upisa podataka u datoteke punog 24-bitnog formata zapisa vrste .BMP. Vrijednosti su crtkano podijeljene u grupe. Unaprijed se zahvaljujem za nove podatke radi dopune tablice.

byte:    vrijednost:    značenje:                                         napomena: 1        66                "B"                                                    fiksno
 2        77                "M"                                                   fiksno
----------------------------------------------------------------------------------------
 3        x                četiri byta vrste LONG zapisa
 4        x                dužine datoteke ( DATOTEKA
 5        x                na dalje)
 6        x
----------------------------------------------------------------------------------------
 7        0                                                                            fiksno
 8        0
 9        0
10       0
----------------------------------------------------------------------------------------
11        x            LONG vrsta zapisa dužine zaglavlja
12        x           datoteke. Podaci o bojama dolaze
13        x            nakon toga bajta. ( može biti 54,
14        x            118 i 138 ,  ZAGLAVLJE )
----------------------------------------------------------------------------------------
15        x            Neki programi upisuju 40, neki 124
---------------------------------------------------------------------------------------
16        0                                                                        fiksno
17        0
18        0
---------------------------------------------------------------------------------------
19        x            LONG zapis broja stupaca slike.
20        x            ( širina slike,  tj. ŠIRINA u
21        x            drugom poglavlju )
22        x
---------------------------------------------------------------------------------------
23        x            LONG zapis broja redaka slike
24        x            ( visina slike, tj. VISINA na dalje)
25        x
26        x
---------------------------------------------------------------------------------------
27        1                                                                            fiksno
28        0
---------------------------------------------------------------------------------------
29        x        24 za puni BMP, 8 za 256 boja, 4 za 16 boja i 1 za crnobijelo
---------------------------------------------------------------------------------------
30        0                                                                            fiksno
31        0
32        0
33        0
34        0
--------------------------------------------------------------------------------------
35        x        LONG zapis broja bajtova s podacima        opciono
36        x        o slici, tj. dužina datoteke umanjena za
37        x        dužinu zaglavlja. Ne koristi ih
38        x        svaki program.
--------------------------------------------------------------------------------------
39        x        LONG zapis za sada neutvrđene primjene    opciono
40        x        Ne koristi ih svaki program.
41        x
42        x
--------------------------------------------------------------------------------------
43        x        Svaki program koji koristi lokacije             opciono
44        x        39.- 42, ovdje upisuje iste podatke
45        x
46        x
-------------------------------------------------------------------------------------
47        x        Nepoznato. Ne koristi svaki program.        opciono
48        x
49        0
50        0
-------------------------------------------------------------------------------------
51        x        Nepoznato. Ne koristi svaki program.        fiksno
52        0
53        0
54        0
-------------------------------------------------------------------------------------
55        x    Početak podataka o slici za datoteke            opciono
56        x    s upisanim "54" na lokaciji br.11.
. . . . . . . . .
70        x
-------------------------------------------------------------------------------------
71        66    "B"   Samo program kojem počinju           opciono
72        71    "G"   podaci na 139. - tom mjestu.
73        82    "R"   ( kratica za sRGB-standard)
74       115    "s"
------------------------------------------------------------------------------------
119     x        Početak slike za (11. byte) = 118                opciono
-----------------------------------------------------------------------------------
139    x        Početak slike za (11.byte) = 138                  opciono
itd.....
------------------------------------------------------------------------------------


2. OSTALE NAPOMENE:

    Podaci o svakoj točki slike se nalaze u tri bajta. Prvi bajt je za plavu, drugi za zelenu a treći za crvenu boju i zatim isti niz za narednu točku itd. Vrijednost  svake boje  može biti od 0 do 255, teoretski.
    Neki programi na kraju redka stavljaju jednu nulu, a neki dvije nule. Ta vrijednost  u daljnjem je označena s BROJNULA.
    Postupak računanja vrijednosti veličine slike za lokacije 35 do 38:
SLIKA = ( 3 * ŠIRINA + BROJNULA ) * VISINA
Ovu vrijednost upisuju neki programi opciono.
    Podaci za lokacije 3 do 6 su:
DATOTEKA = SLIKA + ZAGLAVLJE
   ŠIRINA i VISINA su zadane u točkama ( pixels).  Neki programi  na  osnovi  nekih od opciono navedenih vrijednosti utvrđuju i veličinu slike u centimetrima ili inčima,  broj točaka po inču itd.

početna stranica


Branko Vasiljev, Zagreb     e-mail: brvasilj@net.hr
Zadnja promjena:  10. 3. 2004.god.
 


   Brojilo postavljeno: 20. 3.2004.