OREOLNE RUPE

 

Crne Rupe su nebeski objekti s drugom kosmičkom brzinom jednakoj ili većoj od brzine svjetlosti. Prema tome, prva kosmička je samo 71 posto te brzine i takvo tijelo s graničnim polumjerom i masom ne može 'uloviti' fotone u orbitu. Svjetlost u njenoj blizini će ili upasti u Crnu Rupu, ili proći kraj nje u široka prostranstva Svemira. Međutim što se događa ako se takvo tijelo nastavlja povećavati usisavanjem okolnih tvari?

Navedena razmatranja se odnose i na Crne Rupe koje se sastoje od tvari sabijene na gustoću protona, ali ovdje će biti provedene analize za Crne Rupe sastavljene od običnih, nesabijenih atoma.

 

Super-Masivne Oreolne Rupe

 

Schwarzschildov polumjer Crne Rupe

Vasin polumjer Oreolne Rupe

 

2 M G

               rc =          

c2

 

 

M G

                ro =

c2

 

Tablica daje uvjete polumjera po kojima neko tijelo može biti Crna Rupa ili Oreolna Rupa. Uvjet za Oreolnu je određen tako što prva kosmička brzina mase treba biti jednaka brzini svjetlosti, a može nastati daljnjim povećanjem Crne Rupe. U drugom retku su prikazani granični polumjeri u funkciji prosječne gustoće tvari Crne Rupe. Prema tome, ako se Crna Rupa poveća od kritične na 1,41 puta veći polumjer, ona postaje i Oreolna Rupa. Na niže prikazanoj slici je grafički prikaz za tijelo prosječne gustoće jednake Zemlji, tj. pretpostavka je kako nakon prestanka nuklearnih procesa u zvijezdama dobivamo razne tvari slične gustoće.

 

 

Pravac c daje vezu mase i kritičnog polumjera za Crnu, a pravac o za Oreolnu Rupu. Krivulja funkcije trećeg korijena je veza mase i realnog polumjera mase navedene gustoće. U točki C je kritična vrijednost pri kojoj to tijelo postaje Crna Rupa, uz polumjer od 170 milijuna. km i masu od 58 milijuna masa Sunca. Točka O je granični slučaj nakon kojega objekat postaje i Oreolna, uz polumjer od 240 milijuna km i masu od 163 milijuna masa Sunca.

 

Orbitalna svjetlost?

 

Svjetlost koja se pod određenim kutom približi samoj površini takve Oreolne Rupe može kružiti uz samu površinu s polumjerom putanje od 240 mil. km. Daljnjim povećanjem mase povećava se iznos prve kosmičke brzine na površini, što znači kako će svjetlost kružiti na putanji većeg polumjera. Znači, iako se Crna i Oreolna  Rupa ne mogu uočiti preko svjetlosti koja izlazi iz njih, Oreolna bi se mogla uočiti preko orbitalne svjetlosti koja se odbija od tvari koje prolaze kroz taj snop prema središtu tijela. Istina, to je slaba svjetlost, ali optička pomagala se poboljšavaju svakodnevno i možemo uočavati sve slabije svjetlosne signale iz sve većih udaljenosti.

 

Znanstvena potvrda?

 

Ova razmatranja već imaju i potvrdu u praksi, tj. utvrđeno je kako svjetlost skreće s pravca kada prolazi kraj snažnih izvora gravitacije, a Oreolna Rupa prema tome ima toliko snažnu gravitaciju da joj omogućuje stalno skretanje po kružnoj putanji.

 

Dileme?

 

Objekat

Masa

Polumjer

Brzina tvari

I kos. brzina

II kos. brzina

Crna Rupa

Mc

rc

c

0,7c

c

Orbitalna Rupa

2,82 Mc

1,41 rc

1,41 c

c

1,41 c

 

Tablica prikazuje osnovne podatke za ove objekte s graničnim vrijednostima i općenitim vrijednostima. Masa Orbitalne Rupe je 2,82 puta veća od Crne, Polumjer 1,41 puta, a Brzina tvari se odnosi na teoretsku brzinu čestice u trenutku udara na površinu rupe. Ta je brzina za Crnu Rupu jednaka brzini svjetlosti, ali prema svemu navedenom, tvar koja se približava Oreolnoj Rupi, brzinu svjetlosti teoretski već postiže na dva puta većoj udaljenosti od polumjera iste. To je točka koja se na gore prikazanom diagramu dobije na presjeku c-pravca i okomitoga pravca kroz točku O, i predstavlja Schwarzschildov polumjer za tu Orbitalnu Rupu. Međutim, tvar je još daleko od površine, već se giba brzinom svjetlosti, a i dalje je izložena snažnom gravitacijskom ubrzanju. Prema svemu, moramo li prihvatiti činjenicu kako se kod Super-Masivnih Orbitalnih Rupa tvari još uvijek ponašaju po poznatim zakonima iako se nalaze unutar Schwarzschildovog polumjera?

 

 

  

Stranica postavljena: 6.8.2004. god.

Zadnja promjena: 03.01.2013.

e-mail: branko.vasiljev@inet.hr

Početna Stranica ( Home Page)