MJERENJA U ELEKTROTEHNICI

UPOZORENJE:

Mjerenja i pokusi opisani na ovoj stranici se izvode na mrežnom naponu 230V koji je OPASAN po život. Prema tome, potrebno je pridržavati se svih mjera predostrožnosti pri radu s mrežnim naponom.

Ukoliko se koristi uzemljeni osciloskop, potrebno je obratiti pažnju i masu osciloskopa spajati ISKLJUČIVO na nulti vodič. Hvala, to je u vašem interesu.

Ispitivanje valnog oblika mrežne struje PC napajanja

Slika 1: Blok shema spoja za utvrđivanje valnog oblika struje

Slika 2: Valni oblik struje napajanja u ST'DBY načinu rada

Slika 2. prikazuje oblik struje za napajanje koje je priključeno na mrežu, ali bez uključenog računala. ST'DBY izlaz 5V je opterećen samo jednom kontrolnom LE-diodom. Postavke osciloskopa za ovo mjerenje su 5ms/cm za X-os i 0,5 V/cm za Y-os. Kao što se vidi, svakih 10 ms postoji pozitivni, odnosno negativni strujni impuls koji nastaje radi punjenja elektrolitskih kondenzatora u tzv. 'visokonaponskom' ispravljaču. Najveća vrijednost napona na otporniku R=10 oma je oko 0,7V, što odgovara strujnim impulsima od 70 mA, i kao što se vidi, nisu baš sinusnog oblika.

Slika 3: Oblik struje pri uključenom napajanju
 Slika 3. daje prikaz valnog oblika struje uključenog PC napajanja. Za pokus je napajanje bilo opterećeno s 1A na 5 voltnoj grani, i s oko 5 A na 12 voltnoj grani. Znači, ukupno opterećenje oko 60W. Postavke osciloskopa za ovo mjerenje su  5ms/cm za X-os i 5 V/cm za Y-os. Strujni impulsi su veći, naponski ekvivalent je oko 10V, znači, oko 1A, ali i dalje nemaju baš sinusni oblik.

Određivanje faznog pomaka mrežnog napona i struje PC napajanja

S dvokanalnim osciloskopom nije teško utvrditi približni fazni pomak mrežnog napona i struje, međutim, kako takav instrument nije bio na raspolaganju, pokušano je mjerenje s jednokanalnim osciloskopom koji ima i zasebni X-ulaz ( Hor.ext.). Prebacivanjem pridružene preklopke otklon mlaza osciloskopa ne obavlja vremenska baza, već izvana doveden napon na taj ulaz.

Slika 4: Blok shema spoja za mjerenje fazne razlike

Naponski ekvivalent  struje se vodi na X-ulaz osciloskopa, a napon mreže na Y-ulaz.


Slika 5: Fazna razlika u ST'DBY načinu rada
Kao što se vidi na slici 5, strujni impulsi prikazani na slici 2. nastaju u trenutku najveće pozitivne ili negativne vrijednosti napona mreže. Prema tome, može se zaključiti kako su napon i struja u fazi.


Slika 6: Fazna razlika uključenog napajanja
Za utvrđivanje fazne razlike uključenog napajanja je potrebno otpornik R na slici 4. zamijeniti manjim otpornikom odgovarajuće snage ukoliko osciloskop nema mogućnost podešavanja osjetljivosti na X-ulazu. U ovom primjeru je odabrana vrijednost od 1 oma/1W.
Povećanje potrošnje napajanja ne dovodi do uočljivog faznog pomaka napona i struje. Međutim, može se uočiti kako je u početku vođenja struje, njena vrijednost suprotnog polariteta od napona, što dovodi do zaključka kako se ipak povećava reaktivna komponenta potrošnje. 

Početna stranica

Stranica postavljena: 15.02.2009

Branko Vasiljev, Zagreb

Primjedbe i ideje možete dostaviti na:

 branko.vasiljev@inet.hr