DILATACIJA VREMENA

 

 

Na ovoj stranici je moja analiza objašnjenja na stranici: http://en.wikipedia.org/wiki/Time_dilation. Navedeno izvođenje izraza se odnosi na sat koji se sastoji od dva paralelna zrcala koja putuju tako što je vektor brzine paralelan s plohama zrcala. Kako mi to objašnjenje baš i nije bilo uvjerljivo, a i kako bi se provjerio teorem za bilo koji položaj zrcala, u misaonom eksperimentu su plohe zrcala postavljene okomito na smjer gibanja sustava. Matematički izrazi su:

 

 

Foton polazi sa zrcala A do zrcala B, odbija se i vraća. Kod sustava u 'mirovanju', obje poluperiode su jednakog trajanja, te perioda iznosi T = 2 L / c, gdje je c- brzina svjetlosti, a L je razmak među zrcalima.

 

Ukoliko se zrcala nalaze u nekom referentnom sustavu u gibanju, izrazi su malo složeniji. Kada foton krene sa zrcala A, i dok pređe put jednak udaljenosti zrcala L, zrcalo B se već nešto udaljilo jer se giba brzinom v, te će fotonu trebati nešto više vremena T1'. Kao što je poznato, brzina svjetlosti u vakumu je konstantna i neovisna o brzini izvora ili promatrača. Zatim, kada se foton odbije od zrcala B i krene nazad, trebati će mu manje vremena T2' jer mu se istovremeno približava zrcalo A brzinom v. Sređivanjem izraza dobiva se uokvireni izraz za različita trajanja perioda putujućeg i mirujućeg sustava. Uz taj izraz je priložen izraz dobiven na ranije priloženom linku, a razlika je očigledna. Umjesto zaključka, nekoliko pitanja:

 

1. Ovako zamišljen sat nije dobar za mjerenje vremena jer u raznim smjerovima pokazuje različito?

2. Jel' se na osnovu ovakvih misaonih eksperimenata može zaključiti da postoji dilatacija vremena?

3. Ako je ovaj zamišljeni eksperiment dovoljan 'dokaz' za postojanje dilatacije vremena, koji izraz je točan?

 

 

Stranica postavljena: 28.08.2010.

e-mail: branko.vasiljev@inet.hr

Početna Stranica ( Home Page)