BIBLIJA   SADRŽI   DOKAZ   O   VANZEMALJCIMA ?

 

    Dugi  niz  godina  mnogi  ljudi  pokušavaju  dokazati  da  vanzemaljci  postoje  i  da  nas  posjećuju.  Po  ovoj  teoriji  dokaz  da  su  nas  nekada  posjećivali  vanzemaljci  nam  se  nalazi  pred  očima  više  tisuća  godina  ako  vjerujemo  u  istinitost  Biblije.  Polazna  stavka  je  citat  iz  Starog  Zavjeta  ( Daničić ),  Prva  knjiga  Mojsijeva   glava  šesta :

    " A  kad  se  ljudi  počeše  množiti  na  zemlji, i  kćeri  im  se  narodiše,

2.  Videći  sinovi  Božji  kćeri  čovječije  kako  su  lijepe  uzimaše  ih  za  žene  koje htješe.

4.  A  bijaše  tada  divova  na  zemlji; a  i  poslije,  kad  se  sinovi  Božji  sastajahu sa  kćerima čovječijim,  pa  im  one  radjahu  sinove;  to  bijahu  silni  ljudi,  od  starine  na  glasu."

 

      Ovdje  se  spominju  sinovi  Božji  o  kojima  uopće  nema  ni  riječi  pri  opisu stvaranja  svijeta  i  ljudi,  najvjerojatnije  zato  što  Stvoritelj  nije  smatrao  potrebnim  svojim  podanicima  objasniti  porijeklo  i  smisao  boravka  tih  sinova  među ljudima,  pa  ti  detalji  nisu  ni  opisani,  a  autor  tog  dijela  teksta  se  nije  bavio pretpostavkama.  Zanimljivo  je  da  se  ni  kasnije  tijekom  opisa  općeg  potopa više  ne  spominju  ni  sinovi  Božji,  a  ni  divovi,  pa  se  možemo  zapitati  što  je sve  i  zašto  potopom  uništeno?  Jedan  od  mogućih  zaključaka  je  da  su  to  bili vanzemaljci  koji  su  neko  vrijeme  boravili  na  našem  planetu,  a  njihov  utjecaj  na  razvoj  čovječanstva  je  izričito  naglašen  u  citiranom   djelu  i  to  se  po  današnjoj  znanstvenoj  terminologiji  zove  genetski  inžinjering.  Pravo  pitanje  je  da  li  su  prilikom  potopa  uništeni  i  fosilni  ostaci  onoga  što  mnogi  znanstvenici  zovu "karika  koja  nedostaje"? 

     Osim  toga,  u  Bibliji  ima  dosta  opisanih  čudesa  koja  se  već  i  uz  pomoć današnjeg  razvoja  znanosti  mogu  opisati  sasvim  jednostavno  i  logično,  a  i  vanzemaljci  koji  su  mogli  posjećivati  Zemlju  su  imali  još  napredniju  tehnologiju.  Mi  smo  npr.  tek  nedavno  uz  velike  troškove  nekako  poslali  ljude  samo  do Mjeseca.


Početna stranica   Brojilo postavljeno: 20. 3.2004.