Baklja
Piramide
Baklja

Tajne Keopsove Piramide

Velika Piramida je najveća i najteža građevina na Zemlji. Po svojoj zapremini, trideset je puta veća od Empire State Buildinga i može se vidjeti sa Mjeseca.

Cesta širine 2,5 metra i debljine 10 cm, koja bi spajala San Francisko sa New Yorkom mogla bi se smjestiti u unutrašnjost Velike Piramide!

Samo bi "postolje" od najtvrđeg kamena moglo izdržati ogromnu težinu te čudesne građevine. I zaista, tik ispod površine na kojoj leži, nalazi se kamena masa od najtvrđeg granita.

Ovo remek-djelo graditeljstva bez sumnje je najveći udžbenik geometrije koji poznajemo! I to ne samo geometrije. Jer, ako visinu piramide (148m) pomnožimo sa 10 dobivamo približnu vrijednost udaljenosti Zemlje od Sunca.

Ako visinu piramide kvadriramo, dobiti ćemo vrijednost površine bočnih stranica.

Dužina jedne stranice baze Velike Piramide iznosi 232.805 metara. Opseg baze je, dakle, 931.22m. Ako taj broj podijelimo sa dvostrukom visinom piramide kada je bila sagrađena (148.208m da budemo precizni) dobivamo do u nekoliko decimala točnu vrijednost jedne od najvažnijih matematičkih konstanti-LUDOLFOV broj "Pi" (3.1416)! Došli smo do točke kada se moramo upoznati sa sustavom mjera kojeg su koristili graditelji piramida-jedinica mjere bio je "sveti lakat", čija je vrijednost 0.635666 metar.

Taj broj pomnožen sa 10 milijuna gotovo savršeno odgovara vrijednosti polumjera Zemlje na polovima.

Lakat je bio podijeljen na 25 palaca, a svaki palac ima 25.4264 milimetara. Pomnožimo li to sa 100 milijardi, dobijamo približno točnu vrijednost putanje koju u svom okretanju oko Sunca prođe Zemlja u jednom danu!

Velika Piramida u Gizehu najtočnije je orijentirana građevina na svijetu obzirom na smjer sjever-jug. Po današnjim mjerenjima sjeverna strana odstupa od pravca sjever-jug za dvije minute i 18 sekundi (2o18''), a južna za jednu minutu i 57 sekundi (1o57''). Odstupanja nisu greška graditelja već posljedica pomicanja kontinenta.

Tek su mjerenja u novije vrijeme pokazala da je Keopsova piramida sagrađena točno u središtu kopnene mase Zemlje. Uzevši u obzir ukupnu površinu svih kontinenata i površinu koju zauzima Piramida, te stoga i potencijalno mogućih 3 milijarde mjesta na kojima je mogla biti sagrađena, šanse za tu "slučajnost" su 1:3,000,000,000 (tri milijarde)!!!

Velika Piramida je smještena na jedinom pravom nultom meridijanu. A taj presijeca najviše kopna i najmanje mora. Štoviše, kopno dijeli na dva jednaka dijela! I paralela na kojoj se nalazi Keopsova piramida također presijeca najviše najviše kopna i najmanje mora.

Ništa, ali baš ništa što se tiče plana gradnje Piramide nije prepušteno slučaju, niti položaj unutrašnjih hodnika i prostorija, kao niti njena zadivljujuća arhitektura i simbolika forme. Zar nas onda treba čuditi što volumen Piramide pomnožen sa vrijednošću gustoće blokova od kojih je sagrađena daje srednju vrijednost gustoće Zemljine kugle?! A odnos volumena Velike Piramide i Zemlje je točno 1:1015!

Vanjski (zaštitini) omotač Velike Piramide bio je napravljen od blokova kamena vapnenca. Bili su debljine 2.5m, teški 20 tona i vrlo sjajno polirani, pa se stoga njihova blješteća bjelina mogla vidjeti čak sa Izraelskih planina udaljenih stotine kilometara! Tih je blokova bilo 144,000(!), a to je i broj spašenih koji se navodi u Bibliji.

Prosječna visina svih kopnenih točaka (razina mora je najniža, a vrh Himalaya najviša) može se izmjeriti jedino današnjim sofisticiranim satelitima i kompjutorima, a iznosi 148 metara. Upravo toliko visoka je Keopsova piramida.

Dimenzije Velike Piramide a=, b=, c=, v=, etc.....


Copyright © David Sović 2000.-