Dubrovački Tramvaj  

(NASTAVAK)

Na temelju tih izjava i privremene koncesione isprave od 10. XII. 1910., Općina je počela graditi prugu Dubrovnik – Gruž ( u to doba Gruž nije bio sastavni dio grada kao danas, već zasebna općina, op.p.). Ona je bila puštena u promet 22. XII.1910. (pročitajte ovaj novinski članak prigodom otvaranja pruge izašao u novinama "Crvena Hrvatska" neposredno nakon puštanja u promet).

Interesantno je spomenuti da su radovi oko postavljanja tračnica, žice i stupova, čije tragove još i danas vidimo, bili izvršeni u 48 radnih dana, dakle za manje od 2 mjeseca. To najbolje pokazuje koje je oduševljenje vladalo među izvodačima da bi staru diliđencu (kočiju, op.p. - vlasništvo Misona) i omnibuse (vidi sliku u nastavku) zamijenili s modernom Dubrovačkom električnom željeznicom.

Zanimljivo je spomenuti da je dubrovački tramvaj proradio u doba kada su u nekim našim gradovima tek zasvijetlile prve električne žarulje, a u nekima još ni nisu.

Električna je centrala, iz jednog generatora a preko rotacionog ispravljača, opskrbljivala tramvaj istosmjernim naponom od 600 volta. Negativni pol bio je na tračnicama a pozitivni na visećoj žici ili kliznom vodu. Odmah iza prvih vožnja pokazalo se da je ovaj način napajanja neprikladan, pa su se nabavili olovni akumulatori kapaciteta oko 800 Ampersati koji su radili u tzv. "pufer spoju". Akumulatori su se cijelo vrijeme punili, a tramvaji su crpili struju iz akumulatora. Potrošnja svih tramvaja u trenutku najvećeg opterećenja iznosila je oko 800 ampera (jednostavnom matematikom tako saznajemo da su pod max. opterećenjem mogli voziti cca. jedan sat, op.p.).

Dioničarsko društvo prihvaćeno je od strane vlasti mnogo kasnije, a prva konstituirajuća sjednica održana je 1. V. 1912. Općinsko je vijeće na sjednici od 14. V. 1911. donijelo odluku da glavnica d. d. bude 500.000 kruna radi nabave još dvaju kola i gradnje četiriju čekaonica. Dioničarsko društvo Dubrovačke električne željeznice (skraćeno DEŽ) osnovano je dakle glavnicom od 500.000 kruna i to sa 1.000 akcija po 500 kruna. Još za gradnje pruge Općina je stupila u pregovore s osiguravajućom kućom Assicurazioni Generali za osiguranje cjelokupnog inventara DEŽ-e, a isto tako tjelesnim štetama nanesenim trećim osobama zbog prometa i vožnje električnog tramvaja. Ugovor je međutim zaključen tek po odobrenju Općinskog vijeća na sjednici od 5. I. 1911.

Od puštanja u promet 22. XII. 1910. do ožujka 1911. tramvaji su bili na pokusnoj vožnji, jer je ugovor s firmom g. Frana Križika "Križik" u Pragu za isporuku električnog dijela tramvaja Općinsko vijeće odobrilo na sjednici od 12. III. 1911. Dioničarsko društvo Dubrovačka električna željeznica preuzelo je od Općine pod svoju kompletnu nadležnost električni tramvaj tek 10. III. 1913., tj. kada je tramvaj bio potpuno pripravljen da prevozi putnike od kolodvora u Gružu do Pila, i kada je C. K. Ministarstvo željeznica u svojim službenim novinama od 24. VI. 1912. objavilo koncesione obveze.

Pogodbu između Općine i Dubrovačke električne željeznice potpisali su za Općinu dr. Ivo Degiulli i dr. Mato Gracić, a od strane DEŽ-e predstavnici Luko Bona i Mato Šarić. Ugovor je odobrilo Općinsko vijeće 16. III. 1913., a dokument je ovjerio Zemaljski odbor Dalmacije u Zadru 1. VIII. 1913.

DEŽ je 1910. nabavio 5 kola koja su nosila inv. brojeve 1, 2, 3, 4 i 5 i tri ZATVORENE (da, zatvorene, nije greška – objašnjenje u daljnjem tekstu, op.p.) prikolice, i to br. 21, 22 i 23. Važno je napomenuti da su dubrovčani prikolice zvali BAJVAGENI, te u daljnjem tekstu koristimo taj izraz. Četvoro kola su bila u prometu sa ili bez bajvagena, a jedna su bila u rezervi. Veoma bitan podatak za naglasiti u ovome trenutku je i činjenica (koju mnogi i ne znaju) da su prvi tramvaji bili tamnozeleni, a ne žuti. Kada je točno nestala zelena, a preuzela žuta boja, teško je precizno odrediti. Stariji ljudi vezani uz travanj i sa izvrsnim sjećanjem kažu da je to moralo biti iza 1922.g., a vjerovatno najkasnije do kraja tridesetih godina prošlog stoljeća. Na nekim fotografijama (iako crno-bijelim) možete uz pomoć nijansi (svjetlo i tamno) vidjeti potvrdu gore navedenog (pogledajte sekciju U SLICI I RIJEČI).

( NASTAVLJA SE...)


 
Povijest tramvaja od uvođenja 1910 g. pa sve do ukidanja 1970 g.
Emotivni rastanak s tramvajem koji je 60 godišta vjerno služio
Uspomene onih koji su na tramvaju radili, njime se vozili ili ga jednostavno voljeli
Tramvaj u riječi, pjesmi & slici
Kuda je sve po Dubrovniku vozio tramvaj?
Što je od tramvaja ostalo i gdje ga još možemo naći?
Zahvale dobrim ljudima koji su mi pomogli i linkovi na još zanimljivih stranica o tramvajima & ljudimaHvala na pomoći!

   
Verzija za ispis - cijeli tekst
Početna stranica

Povratak

Nastavak


Sva prava pridržana © - Dubrovnik MMV A.D.