Info Cijene Internet How to find us Spiza, Hrana, Klopa... Jematva, Vino Plaza, Bad, Kupanje... Ronjenje, Dive... Ribice, Meso, Fish, Meat... Camp Lili Menu


Auto Camp "Lili"

Jagodna
Sveta Nedilja b.b.
21465 Jelsa, Island Hvar, Croatia

Tel. ++385 (0)21 745-775
Tel. ++385 (0)21 745-742
GSM ++385 (0)91 502-8591

E-Mail: sime.zaninovic@st.htnet.hr