NARUČUJEM-MY ORDER
(Bilingual Edition: Croatian-English)

   ''Krist u ulici Connaught''
"Christ in Connaught Street"   u /copies 
primjeraka po cijeni od 100,oo kuna za jedan primjerak plus poštarina.
price: 100,oo kn for a copy+post

              Naručeno plaćam pouzećem
send to:

Ime / Name              

Prezime / Family name         

Ustanova / Office      

Ulica i broj / Street   

Mjesto / City         

Broj pošte / ZIP    

E-mail          

Telefon / Phone         

Fax              

 

Molim da svoju narudžbu potvrdite pritiskom na gumb.
Please, push the button! Thanks

Hvala!