NARUČUJEM

   ''knjigu 'Hrvatsko-irske kulturne veze br. 2'"  u 
primjeraka po cijeni od 180,oo kuna za jedan primjerak
plus poštarina oko 20,oo kn.

              Naručeno plaćam pouzećem

Ime              

Prezime        

Ustanova      

Ulica i broj   

Mjesto         

Broj pošte    

E-mail          

Telefon         

Fax              

 

Molim da svoju narudžbu potvrdite pritiskom na gumb.

Hvala!