NARUČUJEM-MY ORDER
(Bilingual Edition: Croatian-English)

   ''Narucena je knjiga Hrvatski skladatelj - Josip Haiden''
I order a book A Croatian Composer-Josip Haiden  u / Copies: 
primjeraka po cijeni od 150,oo kuna za jedan primjerak
plus poštarina.

price: 150,oo kn for a copy+post

              Naručeno plaćam pouzećem
Send to:

Ime / Name              

Prezime / Family Name        

Ustanova      

Ulica i broj / Street   

Mjesto / City         

Broj pošte / ZIP    

E-mail          

Telefon / Phone         

Fax              

 

Molim da svoju narudžbu potvrdite pritiskom na gumb.
Please, push the button! Thanks!

Hvala!