Naslovna
Matematika za 1. razred...
prethodna slijedeća
Hrvatski za 1. razred...  

Vježbenica 1: Sadrži mnoštvo osmišljenih i funkcionalnih zadataka namijenjenih utvrđivanju početnog čitanja i pisanja (predvježbe za tiskana i pisana slova, velika i mala tiskana slova, tekstovi za čitanje s razumijevanjem).

"Prema načinu oblikovanja i prezentiranja sadržaja Vježbenica pripada vrlo moderno i svrhovito napisanim školskim knjigama. Osnovnom koncepcijom komunikacijskoga udžbenika, vježbanje i utvrđivanje nastavnog gradiva utemeljuje se na metodi indukcije, te na igri kao temeljnom obliku rada. Osobita se pozornost posvećuje komunikacijskim mogućnostima sedmogodišnjega djeteta i njegovim interesima, a razina usvajanja sadržaja i stupanj težine vježbi uvjetovani su kognitivnim razvojem učenika te dobi.

Vježbe su osmišljene i funkcionalne, a dosljedno poštuju i osnovne didaktičke principe: sustavnosti, primjerenosti, zanimljivosti, stvaralaštva. Budući da su popraćene ilustracijama, pojačava se dojam razigranosti i veselosti, što znatno olakšava recepciju.

Teorijsko znanje nastoji se, pritom, praktično aktivirati provođenjem vježbi supstitucije (dopunjalke, umetaljke, premetaljke); grafomotoričkih vježbi (bojalice, dopisivalice); fonetskih vježbi (slušanje, prepoznavanje, izgovaranje glasa); vježbi logičkoga zaključivanja (mozgalice, igre riječima, odgovori na pitanja, proširivanje rečenica).

Najvažnijom, pak, odlikom ove Vježbenice smatram činjenicu da se na jednostavan, pristupačan i zanimljiv način bavi vježbama početnoga čitanja i pisanja. Autorica zadanu svrhu uspješno i opsežno ostvaruje nizom motivirajućih praktičnih zadataka, igara i drugih raznolikih djelatnosti."

Iz recenzije dr. Dunje Pavličević

Vježbenica 2: Nastavak je Vježbenice 1, a sadržajem obuhvaća jezično gradivo prvog i drugog razreda.


dalje...

SADRŽAJ
I. PREDVJEŽBE ZA POČETNO ČITANJE I PISANJE

II. ČITAMO I PIŠEMO TISKANA SLOVA
Veliko i malo tiskano slovo

I i
Aa
E e
M m
U u
O o
V v
K k
J j
L l
N n
LJ lj
NJ nj
S s Š š
P p
B b
R r
C c Č č Ć ć
Z z Ž ž
T t
D d
Dž dž Đ đ
F f
H h
G g
Abeceda

III. PREDVJEŽBA ZA PISANJE PISANIH SLOVA

IV RAZUMIJEM ŠTO ČITAM

 
prethodna slijedeća