Naslovna
Hrvatski za 1. razred...
prethodna slijedeća
Matematika za 1. razred...

"Udžbenik je napravljen vrlo kvalitetno, potiče kreativnost i maštu učenika, te osobito razvija sposobosti zapažanja sa mnogo lijepih primjera. Vježbenica prati udžbenik i sadrži mnogo zanimljivih i na drugačiji način oblikovanih zadataka koji potiču učenike na kreativnost i razvoj zapažanja."

Iz recenzije povjerenstva za ocjenu udžbenika u kojoj su bile G. Vuglec, M. Sušac i E. Kovač Striko.

Ovo je suvremeno oblikovan radni udžbenik koji na nenametljiv način, nizom maštovito oblikovanih zadataka potiče dječju znatiželju i kreativnost te na lak i privlačan način uvodi učenike u svijet brojeva i geometrijskih sadržaja. Kroz komunikaciju s udžbenikom, koji prati etape sata, učenici razvijaju sposobnost zapažanja, uspoređivanja, usmenog i pismenog izražavanja općih ideja matematičkim jezikom te se navode na samostalno logičko zaključivanje.

Ovaj se udžbenik razlikuje od drugih u tome što se izračunavanje zadataka zbrajanja i oduzimanja s prelaskom desetice ne temelji na rastavljanju drugog pribrojnika ili umanjitelja. Za računanje s prelaskom desetice predlaže se korištenje didaktičkih materijala (kockice, štapići i sl.) te brojevne crte. Koju će strategiju računanja učenik primijeniti ovisi o njegovim sposobnostima. Važno je učenike poticati da objasne kako su došli do rješenja zadatka jer na taj način možemo uočiti kako matematički razmišljaju, a oni ujedno mogu međusobno razmijeniti iskustva, tj. strategije računanja.

Zadaci, koji svojim sadržajem prate dječje interese i svakodnevicu, odlikuju se sustavnošću, primjerenošću, raznovrsnošću i zanimljivošću, a temelje se na igri kao jednom od osnovnih metodičkih postupaka u radu a učenicima prvog razreda. Uz zadatak se nalazi simbol koji označuje način rješavanja zadatka. U vježbenici je ponuđeno mnoštvo raznovrsnih zadataka, brojčanih, tekstualnih, problemskih i slikovnih, koji na duhovit, kreativan i maštovit način (nacrtaj, upiši, poveži, oboji, izreži i zalijepi, precrtaj, prebroji i zaokruži i sl.), uz mnogobrojne ilustracije olakšavaju rad učitelja te potiču učenike na samostalno uvježbavanje i svladavanje gradiva u školi i kod kuće. Udžbenik i vježbenica dopunjeni su primjerenim dodatnim materijalom, zbirkom zadataka, radnim listovima i priručnikom za učitelje.

Udžbenik je bogato ilustriran jasnim i jednostavnim ilustracijama koje prikazuju svakodnevne životne situacije, a u funkciji su usvajanja matematičkih sadržaja. Novina je što je većina brojki pisana rukom kao da ih piše učenica/učenik, a prostor za pisanje brojki jednak je veličini prostora kao u njihovim bilježnicama.
Posebnu draž daje lik sove koju zatičemo u različitim smiješnim situacijama i koja daje vedrinu matematičkim sadržajima u udžbeniku.

Udžbenik
dalje...
Vježbenica
dalje...
prethodna slijedeća