Naslovna
Matematika za 2. razred...
Hrvatski za 2. razred...
prethodna slijedeća
Vježbenica za 2. razred...

Vježbenica 2: Slijedi kao nastavak Vježbenice 1, a obuhvaća pravopisne vježbe (zarez, točka, upitnik, uskličnik, čestica "li"; veliko, početno slovo) i vježbe za ovladavanje osnovnim jezičnim znanjem (glas - slovo, slog, riječ, rečenica: red riječi i smisao rečenice, izjavna, upitna, usklična rečenica, imenice, glagoli, brojevi).

"Vježbenicu 2 odlikuju značajke zapažene i u Vježbenici 1: raznovrsnost, postupnost, primjerenost, zanimljivost. Crtanjem, podcrtavanjem, bojenjem, povezivanjem crteža i riječi, umetanjem ili izostavljanjem riječi u rečenici, različitim dopunama, izmjenama i preoblikama učenici se na lak i privlačiv način uvode u jezično stvaranje, u proizvodnju novih rečenica i jednostavnijih tekstova.

Rješavajući različite zadaće učenici se postupice osposobljavanju za pisanje, čitanje i govorenje, razvijaju sposobnost zapažanja, uspoređivanja, poistovjećivanja, zaključivanja, uopće mišljenja, te stječu osnovne gramatičke i pravopisne spoznaje nužne za brže i sigurnije ovladavanje hrvatskim književnim jezikom.

Likovi životinja u humorističnim situacijama, a i sami šaljivo dani, izvrstan su vodič kroz vježbenicu, posebna draž, kojom se povezuje korisno s ugodnim kako bi se prvašići što ugodnije osjećali na svom početnom koraku u svijet knjiga.

Izbjegavši teoretiziranje, autorica je svela učenje na praktičnu primjenu i svjesnu uporabu jezičnih sredstava čiju bit u ovoj dobi jedva mogu naslutiti.

Iz recenzije prof. dr. Stjepka Težaka


Vježbenica 1: Namijenjena je učenicima prvih razreda, a sadrži mnoštvo osmišljenih i funkcionalnih zadataka čija je svrha utvrđivanje početnog čitanja i pisanja.

Vježbenica 2
dalje...
Sadržaj
GLAS - SLOVO
SAMOGLASNICI - SLOGOVI
IZGOVOR I PISANJE GLASOVA
REČENICA
PISANJE VELIKOG SLOVA NA POČETKU REČENICE
POTPUNA I NEPOTPUNA REČENICA
BROJ RIJEČI U REČENICI
REČENICA MORA IMATI SMISAO
DOPUNJAVANJE REČENICA
POVEZIVANJE RIJEČI U REČENICE
ODVAJANJE RIJEČI ZAREZOM
OTKRIVAMO ZNAČENJE RIJEČI
RAZLIKUJEMO ZNAČENJE RIJEČI U REČENICI
RED RIJEČI U REČENICI
POVEZIVANJE REČENICA U SMISLENU CJELINU
IZJAVNE REČENICE
UPITNE REČENICE
SASTAVLJANJE UPITNIH REČENICA
PITANJA I ODGOVORI
PISANJE CESTICE LI U UPITNIM REČENICAMA
SASTAVLJAMO UPITNE I USKLIČNE REČENICE
JESNE I NIJEČNE REČENICE
ČESTICA LI I NIJEČNICA NE U UPITNIM REČENICAMA
USKLIČNE REČENICE
UPITNE I USKLIČNE REČENICE
IZJAVNE, UPITNE I USKLIČNE REČENICE
PISANJE VELIKOG POČETNOG SLOVA
IMENICE
GLAGOLI
IMENICE I GLAGOLI
ISPRIČAJ PRIČU
GLAVNI BROJEVI DO DESET
REDNI BROJEVI DO DESET
GLAVNI I REDNI BROJEVI DO DVADESET