Naslovna
Hrvatski za 2. razred...
Matematika za 2. razred...
prethodna slijedeća
Matematička vježbenica 4  

Matematička vježbenica 4: "Rukopis Matematičke vježbenice 4 (kao i tri prethodne) oduševljava maštovitim pristupom kreiranju svake pojedine stranice, izboru raznovrsnih po obliku i zahtjevima matematičkih zadataka te likovnim rješenjima.

Mali đaci rješavat će u Vježbenici zanimljive zadatke, oblikovane tako da pobuđuju dječju znatiželju i interes. Zadaci su priloagođeni zahtjevima dobi; ima ih lakših i jednostavnijih, ali i težih i složenijih koji zahtijevaju više misaonog angažiranja i upornosti u rješavanju računskih problema i savladavanju računskih operacija. Matematički se sadržaji vezuju uz dječju igru i događanja u neposrednoj dječjoj životnoj sredini. Dinamici stranica pridonose mnogobroje ilustracije i grafički prikazi koji su ujedno u funkciji konkretizacije matematičkih sadržaja.

Sadržaji, koji proizlaze iz bliskog životnog okruženja djeteta, prikazani su vedro, veselo i razigrano, a usvojena matematička znanja nalaze primjenu na novim, prigodnim, dobro odabrnim zadacima.

Sadržaji na stranicama su didaktičko-metodički dobro odmjereni izborom i količinom zadataka. Ravnomjerno se izmjenjuju numerički i tekstualni zadaci.

Matematički sadržavji Vježbenice mogu se primijeniti u svim dijelovima nastavnog procesa, u frontalnom i individualnom nastavnom radu, u samostalnom vježbanju i učenju."

Iz recenzije prof. Nevenke Kutnjak

"Kao i u prethodne tri Vježbenice, zadaci su pozorno birani i jasno iskazani, pa se njihovim rješavanjem uvježbava i produbljuje zadano gradivo, a također dobiva izravna informacija koliki je stupanj učenikovog usvojenog znanja."

Iz recenzije prof. dr. Mirka Polonija


Matematička vježbenica 3:Sadrži mnoštvo osmišljenih i funkcionalnih zadataka za uvježbavanje niza brojeva do 100, zbrajanja i oduzimanja do 100 te gradiva vezanog uz dužinu.


dalje...
SADRŽAJ
Množenje kao zbrajanje jednakih pribrojnika, faktori, umnožak ili produkt
Množenje broja 2
Zamjena mjesta faktorima
Množenje broja 5
Množenje broja 10
Množenje broja 3
Množenje broja 4
Množenje broja 6
Množenje broja 7
Množenje broja 8
Množenje broja 9
Dijeljenje - djeljenik, djelitelj i količnik
Dijeljenje brojem 2
Dijeljenje brojem 10
Dijeljenje brojem 5
Dijeljenje brojem 3
Dijeljenje brojem 4
Dijeljenje brojem 6
Dijeljenje brojem 7
Dijeljenje brojem 8
Dijeljenje brojem 9
Dijeljenje brojem 1 i dijeljenje nule
Parni i neparni brojevi
Dijeljenje brojeva uz ostatak
Izvođenje više računskih radnji
Dva, tri, četiri, pet i deset puta veći broj
Polovina, trećina, četvrtina, petina i desetina
 
 
prethodna slijedeća