Kviz 2. razred
NaslovnaKviz 2. r.- Priroda i društvo |  Kviz 2. r.- Matematika
SLAGALICA 8 - RED RIJEČI U REČENICI
Napomena: Kada otvorite jedan od kvizova možete ga ispunjavati off-line (nekonektirani).
Pročitaj riječi na listićima. Povuci mišem listić na bijeli red.
Poredaj riječi tako da čine razumljive rečenice.
Prepiši rečenice u bilježnicu pisanim slovima. Pazi na veliko slovo i znak na kraju rečenice.
SLAGALICA 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10