Kviz - 4. razred
Napomena: Kada otvorite jedan od kvizova možete ga ispunjavati off-line (nekonektirani).

  NaslovnaKviz 4. r. - Priroda i društvo |  Kviz 4. r. - Matematika
 
Hrvatski jezik - Potraga za predikatom: 1 | 2 | 3
PONOVO
Pažljivo pročitaj svaku rečenicu. Iz rečenice izdvoji predikat i ispiši ga u prazan kvadrat.
U drugi kvadrat upiši vrstu predikata (imenski ili glagolski),
a u treći glagolsko vrijeme (prezent, perfekt ili futur).
 

Postotak rješivosti zadataka ovisan je o broju pokušaja ("Provjera").