Naslovna
KNJIGE I ČLANCI  


Novija izdanja:


 

S obzrom da se literatura s područja pedagogije, psihologije, didaktike, različitih metodika i sličnih srodnih područja ubrzano povećava te bi njihovo pojedinačno navođenje dovelo do nepreglednog popisa knjiga i članaka, mislim da bi bilo bolje ponuditi Vam internet adrese izdavačkih kuća koje se bave izdavanjem knjiga s navedenih područja kako biste sami pronašli naslov koji će najbolje zadovoljiti Vaše interese i potrebe.

1. Planet Zoe

2. Ostvarenje

 

3. www.naklada-slap.hr

 

5. www.alinea.hr

6. www.ljevak.hr

7. www.skolskaknjiga.hr

8. www.profil.hr

9. www.mozaik-knjiga.hr

10. www.algoritam.hr

11. www.erudita.hr

12. harfa.hr

13. nakladanika.hr

Abramović, D., Priručnik za rad s učenicima s posebnim potrebama u RN (prilagođeni program) 2005.
Agresivnost (nasilje) u školi.
/ priredio Hrvoje Vrgoč, Zagreb, Hrvatski pedagoško-književni zbor, 1999.
Ajduković, M., Pečnik, N., Nenasilno rješavanje sukoba. Zagreb, Alinea, 1998.
Andrilović, V., Čudina, M., Psihologija učenja i nastave. Zagreb, Školska knjiga, 1985.
Andrilović, V., Čudina-Obradović, M., Psihologija odgoja i obrazovanja. Zagreb, Školska knjiga, 1994.
Andrilović, V., Samostalno učenje. Jastrebarsko, Naklada Slap, 2001.
Ayres, J., Dijete i senzorna inteligencija. Jastrebarsko, Naklada Slap, 2002.
Barth, B., Razumjeti što djeca razumiju. Zagreb, Profil, 2003.
Biddulph, S., Tajna sretne djece. Zagreb, Mozaik knjiga, 2002.
Bikić, V., Vrgoč, D., Ilustrirana pravila pisanja u hrvatskome jeziku za najmlađe. Zagreb, Didakta, 1995.
Bograr, L., Matijević, M., Didaktika. Zagreb, Školska knjiga, 2002.
Bošnjak, B., Drugo lice škole: istraživanje razredno nastavnog ozračja. Zagreb, Alinea,1997.
Brajša, P., Brajša-Žganec, A., Slunjski A., Tajna uspješnog roditelja i odgojitelja: priručnik za rad na sebi namijenjen roditeljima, odgojiteljima, učiteljima i svima koji žele unaprijediti svoj odnos s djecom. Pula, C.A.S.H., 1999.
Brajša, P., Pedagoška komunikologija: razgovori, problemi i konflikti u školi. Zagreb, Školske novine, 1993.
Brajša, P., Sedam tajni uspješne škole. Zagreb, Školske novine, 1995.
Brajša, P., Spolnost, dijete, škola. Zagreb, Školske novine, 1994.
Brajša, P., Roditelji i djeca. Zagreb, Glas Koncila, 2003.
Brbora, S., Kakv će ti biti dan, odučiti možeš sam!, Zagreb, Alinea, 2003.
Brdar, I., Rijavec, M., Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu?. Zagreb, IEP, 1998.
Bunčić, K., Ivković, I., Janković, J., Penava Pejčinović, A., Igrom do sebe : 102 igre za rad u grupi. Zagreb, Alinea, 2002.
Canter, L., Domaća zadaća bez suza. Zagreb, Naklada Kosinj, 2002.
Chantal, E., Imamo pravo ne shvatiti odmah. Zagreb, Profil, 2003.
Chelsom Gossne, D., Anderson, J., Stvaranje uvjeta za kvalitetne škole. Zagreb, Alinea, 1996.
Cipek, S., Osnovna obilježja i struktura sata razrednika, odnosno razrednog odjela. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 136 (1995), 3 ; str. 351-356
Cipek, S.... [et al.], Mi poznajemo i živimo svoja prava: priručnik za odgoj i obrazovanje o pravima djeteta u osnovnoj školi. Zagreb, Školska knjiga, 2000.
Cvetković Lay, J., Darovito je, što ću sa sobom?: priručnik za obitelj, vrtić i školu. Zagreb, Alinea, 2002.
Cvetković Lay, Sekulić Majurec, A., Darovito je, što ću s njim : priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske dobi. Zagreb, Alinea, 1998.
Cvetković-Lay, J., Ja hoću i mogu više : priručnik za odgoj darovite djece od 3 do 8 godina. Zagreb, Alinea; Centar za poticanje darovitosti djeteta Bistrić, 2002.
Cvetković-Lay, J., Možeš i drugačije. Zagreb, Alinea; Centar za poticanje darovitosti djeteta Bistrić, 2004.
Čudina-Obradović, M., Bilopavlović, T.,Ladika, Z., Šušković Stipanović, R., Dosadno mi je - što da radim: priručnik za razvijanje dječje kreativnosti. Zagreb, ŠK, 2001.
Čudina-Obradović, M., Čitanje prije škole: priručnik za roditelje i odgojitelje. Zagreb, Školska knjiga, 2002.
Čudina-Obradović, M., Igrom do čitanja: igre i aktivnosti za razvijanje vještina čitanja u djece od 3. do 10. godine života. Zagreb, Školska knjiga, 2002.
Čudina-Obradović, M., Kad kraljevna piše kraljeviću: psihološki temelji učenja čitanja i pisanja. Zagreb. Udruga roditelja Korak po korak, 2000.
Čudina-Obradović, M., Kako postati bolji učenik. Đakovo, Temposhop; Slavonski Brod: Obiteljski centar,1995. Čudina-Obradović, M., Matematika prije škole: priručnik za roditelje i odgojitelje. Zagreb, Školska knjiga, 2002.
Čudina-Obradović, M., Medo bere jagode: slikovnica za učenje čitanja. Zagreb, Školska knjiga, 1996.
Čudina-Obradović, M., Motivacija i uspješnost učenika u odnosu na visinu, objektivnost i slaganje samoprocjena sposobnosti s procjenama učiteljice. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 134 (1993), 1 ; str. 13-23
Čudina-Obradović, M., Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Zagreb, Školska knjiga, 1991.
Čudina-Obradović, M., Oblici matematičke pripremljenosti za školu i njena važnost za uspjeh u učenju matematike: prijedlog suvremenog modela. Bjelovarski učitelj: časopis za odgoj i obrazovanje, 8 (1999), 2/3; str. 52-60
Čudina-Obradović, M., Odrednice i posljedice matematičke pripremljenosti za školu. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 140 (1999), 3 ; str. 330-340
Čudina-Obradović, M., Psihološki temelj suvremenog poučavanja čitanja. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 136 (1995), 2 ; str. 160-169
Čudina-Obradović, M., Težak, D., Mirotvorni razred. priručnik za učitelje o mirotvornom odgoju. Zagreb, Znamen, 1995.
Čudina-Obradović, M., To sam ja. Zagreb, Školska knjiga, 1994.
Dakić, B., Zornost u nastavi matematike. Zagreb, Školske novine, 1993.
Davis, D., Braun, E., Dar disleksije. Zagreb, Alinea, 2001.
De Zan, I., Izvannastavne aktivnosti u prirodoslovlju s obzirom na nove programske promjene. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 40 (1991), 3 ; str. 363-371
De Zan, I., Metodički priručnici za početnu nastavu prirodoslovlja. Metodika: časopis za teoriju i praksu metodika u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi, 2 (2001), 2/3 ; str. 237-248
De Zan, I., Obrazovanje i odgoj za okoliš. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 141 (2000), 3; str. 328-339
De Zan, I., Početna nastava prirodoslovlja u svijetu i kod nas. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 140 (1999), 1 ; str. 106-113
De Zan, I., Specifičnosti metodike nastave prirode i društva. Metodika: časopis za teoriju i praksu metodika u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi, 1 (2000), 1 ; str. 189-199
De Zan, I., Tomić, J., Zanimljivosti prirode: radna sveska prirodoslovlja za četvrti razred osnovne škole. Zagreb : Školska knjiga, 1997.
De Zan, I., Zadaća, zadaci, odjelotvoreni zadaci: čimbenici uspješnije nastave prirode i društva. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 139 (1998), 3 ; str. 329-335
De Zan, I.,Metodika nastave prirode i društva. Zagreb, Školska knjiga, 1999.
Delač Hrupelj, J:,Miljković, D., Lugomer Armano, G. i sur., Lijepo je biti roditelj: priručnik za roditelje i djecu. Zagreb, Creativa, 2000.
Diamond, M., Hopson, J., Čarobno drveće uma. Lekenik, Ostvarenje d.o.o., 2003.
Diklić, Z., Rosandić, D., Šabić, G., Jakubin, M., Ladika, Z., Dozivi i odzivi lirske pjesme: metodički priručnik za razrednu nastavu. Zagreb, Pedagoško-književni zbor; Zavod za unapređivanje odgoja i obrazovanja Hrvatske, 1990.
Dorance, S., 80 kreativnih likovnih radionica za odgojitelje i učitelje. Zagreb, Profil, 2003.
Duran, M., Dijete i igra. Jastrebarsko, Naklada Slap, 2001.
Ehrensaft, D., Razmaženo dijete. Zagreb, Mozaik knjiga, 2002.
Faber, A., Kako razgovarati s djecom da bi bolje učila kod kuće i u školi. Mozaik knjiga, Zagreb, 2000. Germadnik, S., Upoznajmo se. Zagreb, Profil, 2000.
Findak, V. Šnajeder, V., Tjelesne aktivnosti djece i učenika na zimovanju: priručnik za odgajatelje, nastavnike razredne nastave, nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture, voditelje rekreacije i roditelje. Zagreb, Školske novine, 1986.
Findak, V., Delija, K., Mraković, M., Metodičko obrazovanje učitelja: bitna pretpostavka njihova osposobljavanja za učiteljski poziv. Metodika: časopis za teoriju i praksu metodika u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi, 1 (2000), 1 ; str. 229-234
Findak, V., Metikoš, D., Mraković, M., Kineziološki priručnik za učitelje. Zagreb, Hrvatski pedagoško-književni zbor, 1992.
Findak, V., Metodika tjelesne i zdravstvene kulture: priručnik za nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb, Školska knjiga, 2001.
Findak, V., Mraković, M., Praćenje i vrednovanje rada u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, sportu i sportskoj rekreaciji. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 138 (1997), 3 ; str. 315-322
Findak, V., Programiranje u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Zagreb, Školske novine, 1997.
Findak, V., Stella, I., Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi: priručnik za nastavnike osnovne škole. Zagreb, Školska knjiga, 1985.
Findak, V., Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi: priručnik za učitelje razredne nastave. Zagreb, Školska knjiga, 1994.
Glasser, W., Kvalitetna škola : škola bez prisile. Zagreb, Educa, 1994.
Glasser, W., Nastavnik u kvalitetnoj školi: posebne sugestije nastavnicima koji u razredu pokušavaju primijeniti ideje iz knjige Kvalitetna škola. Zagreb, Educa, 1999.
Glasser, W., Svaki učenik može uspjeti. Zagreb, Alinea, 2001.
Glasser, W., Teorija izbora: nova psihologija osobne slobode. Zagreb, Alinea, 2000.
Glasser, W., Teorija kontrole: novo objašnjenje načina na koji kontroliramo svoje živote. Zagreb, Alinea, 1997.
Gordon, T., Škola roditeljske djelotvornosti: provjeren način odgoja odgovorne djece ili kako sa svojim djetetom biti prijatelj. Zagreb, Poduzetništvo Jakić, 1996.
Gossen, D., Restitucija - preobrazba školske discipline. Zagreb, Alinea, 1994.
Gossen, D., Anderson, J., Stvaranje uvjeta za kvalitetne škole. Zagreb, Alinea, 1996.
Greene, B., Nove paradigme za stvaranje kvalitetnih škola. Zagreb, Alinea, 1996.
Greenspan, S., Sigurno dijete. Lekenik, Ostvarenje d.o.o., 2003.
Greenspan, S., Wieder, S., Dijete s posebnim potrebama. Lekenik, Ostvarenje d.o.o., 2003.
Greenspan, S., Vještine igrališta, Lekenik, Ostvarenje d.o.o., 2003.
Grgurić, N:, Jakubin, M., Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje: metodički priručnik. Zagreb, Educa, 1996.
Gruden, Z., Gruden V., Dijete - škola - roditelj. Zagreb, Medicinska naklada, 1992.
Hercigonja, D., Hiperaktivno dijete: uznemireni roditelji i odgajatelji. Jastrebarsko, Naklada Slap, 1997.
Hudek, J., De Zan, I., Kako zaštititi svoje dijete od ovisnosti. Đakovo, Temposhop; Slavonski Brod, Obiteljski centar, 1995.
Ilišin, V., Marinović-Bobinac, A., Radin, F., Djeca i mediji: uloga medija u svakodnevnom životu djece. Zagreb, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001.
Ilišin, V., Mladi i televizijski medij. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu., 140 (1999), 2; str. 143-153
Ivanek, A., Kreativni razrednik/razrednica. Zagreb, Profil, 2003.
Jakovljević, N., Vrgodč, D., Škola u prirodi: priručnik za učitelje. Zagreb, Hrvatski pedagoško-književni zbor, 1999.
Jakubin, M., Biblijski sadržaji u dječjem likovnom izražavanju. Bjelovarski učitelj: časopis za odgoj i obrazovanje, 5 (1996), 3 ; str. 91-95
Jakubin, M., Osnove likovnoga jezika i likovne tehnike: priručnik za likovnu kulturu. Zagreb, Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 1990.
Janković, J., Pristupanje obitelji. Zagreb, Alinea, 1996.
Janković, J., Savjetovanje: nedirektivni. Zagreb, Alinea, 1997.
Janković, J., Zločesti đaci genijalci: zamke i stranputice socijalizacije. Zagreb, Alinea, 1996.
Janković. J., Sukob ili suradnja. Zagreb, Alinea, 2002.
Jurić Šimunčić, A., Djeca s teškoćama u učenju i vladanju: priručnik za nastavnike nižih razreda osnovne škole. Zagreb, Školska knjiga, 1981.
Jensen, E., Različiti mozgovi, različiti učenici, Zagreb, Educa, 2004.
Juul, J., Vaše kompetentno dijete: za nove temeljne vrijednosti obitelji. Zagreb, Educa, 1996.
Kanižaj, J., Škola u prirodi. 2005.
Katz, L., Poticanje razvoja dječje socijalne kompetencije. Educa, 1999.
Kermek, M., Djeca: film, priča, pjesma. Zagreb, Školska knjiga, 1994.
Kleedorfer, J., Čitati s voljom i razumom. Koprivnica, Hrvatsko čitalačko društvo, 1998.
Klippert, H., Kako uspješno učiti u timu:zbirka praktičnih primjera, Zagreb, Educa, 2001.
Košir, M., Život s medijima. Zagreb, Dorin, 1999.
Kraljević A., Lutka iz kutka, Zagreb, ND, 2002.
Kunić, Kultura dječjeg govornog i scenskog stvaralaštva. Zagreb, ŠK, 1990.
Kyriacou C., Temeljna nastavna umijeća. Zagreb, Educa, 2001.
Lagumdžija, N., Basna u osnovnoškolskoj nastavi književnosti. Zagreb, Hena com, 2000.
Lagumdžija, N., Metodički pristup dramskoj/scenskoj umjetnosti u mlađim razredima osnovne škole. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 45 (1999), 1/2; str. 135-152
Lektira u razrednoj nastavi 4: priručnik za nastavnike / urednik Davor Uskoković, Zagreb: Mozaik, 2001.
Lektira u razrednoj nastavi 3: priručnik za nastavnike / urednik Davor Uskoković, Zagreb: Mozaik, 2002.
Liebeck, P., Kako djeca uče matematiku: metodički priručnik za učetelje razredne nastave, nastavnike i profesore matematike. Zgreb, Educa, 1995.
Longo, I., Roditeljstvo se može učiti. Zagreb, Alinea,2001.
Lovrentjev, A., Škola koja voli mene 1, Zagreb, DiVič, 2005.
Lovrentjev, A.,
Lučić-Mumlek, K., Lektira u razrednoj nastavi: metodički priručnik. Zagreb, Školska knjiga, 2002.
Maleš, D., Mi poznajemo i živimo svoja prava. Zagreb, Unicef, 2000.
Maleš, D., Stričević, I., Druženje djece i odraslih: poziv na zajedničku igru.
Markovac, J., Metodika početne nastave matematike. Zagreb, Školska knjiga, 1992.
Maršić, I., Erceg, O., Škola i roditelji : neki oblici suradnje. Školski vjesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja. 44 (1995), 2 ; str. 215-220
Matijević, M. Pranjić, M., Previšić, V., Pluralizam u odgoju i školstvu. Zagreb, Katehetski
salezijanski centar, 1994.
Matvejević, M., Didaktičke strategije i razredno-nastavno ozračje na početku obveznoga školovanja. Školski vjesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja, 47 (1998), 1; str. 23-32
Matvejević, M., Humor u nastavi: pedagoška i metodička analiza. Zagreb, UNA-MTV, 1994.
Matvejević, M., Nastavnik - čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju.: zbornik radova / Drugi međunarodni znanstveni kolokvij, 25. - 26. ožujka 1999. Rijeka, Rijeka : Filozofski fakultet, 1999.
Metodičke upute uz interpretacije književnih djela. / urednik Zvonimir Diklić, Zagreb, Školska knjiga, 1994.
Meyer, H., Didaktika razredne kvake: rasprave o didaktici, metodici i razvoju škole. Zagreb, Educa, 2002.
Meyer, H., Što je dobra nastava?, Zagreb, Erudita, 2005.
Miljević-Riđički, R., Maleš, D., Rijavec, M., Odgoj za razvoj. Zagreb, Alinea, 2001.
Miljević-Riđički, R... [et al.], Učitelji za učitelje: primjeri provedbe načela Aktivne/efikasne škole. Zagreb, IEP, 2000.
Miljković, D., Pomozite svojoj djeci da razviju samopouzdanje. Đakovo, Tempo, 1996.
Miljković, D., Rijavec, M., Bolje biti vjetar nego list: psihologija dječjeg samopouzdanja. Zagreb, IEP; Karlovac, D2, 2002.
Miljković, D., Rijavec, M., Kako postati i ostati (ne)sretan?: psihologija iracionalnih vjerovanja. Zagreb, IEP; Karlovac, D2, 2001.
Miljković, D., Rijavec, M., Razgovori sa zrcalom: psihologija samopouzdanja. Zagreb, IEP, 2001.
Nastavnik i suvremena obrazovna tehnologija.: zbornik radova. Međunarodni znanstveni kolokvij ,Gospić, 8. i 9. lipnja 2000. / urednik Vladimir Rosić, Rijeka : Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju, 2000.
Neill, S., Neverbalna komunikacija u razredu. Zagreb, Educa, 1994.
Osnove suvremene pedagogije / uredništvo Antun Mijatović... [et al.], Zagreb, Hrvatski pedagoško-književni zbor, 1999.
Pantley, E., Savršeno roditeljstvo : ABC odgoja djeteta. Zagreb, Mozaik knjiga, 2001.
Pavličević, D., Interdisciplinarni pristup nastavi hrvatskoga jezika uz pomoć kompjutora. Istraživanja odgoja i obrazovanja, 9 (1992) ; str. 109-121
Pejović, S., Skok s mosta. Zagreb, Alinea, 2002.
Pennac, D., Od korica do korica : uvod u čitanje i tajne lektire. Zagreb, Irida, 1996.
Perry Godd, E., Kako pomoći klincima da si sami pomognu. Zagreb, Alinea, 1993.
Posokhova, I., Kako pomoći djetetu s teškoćama u čitanju i pisanju. Lekenik, Ostvarenje, 2000.
Posokhova, I., Matematika bez suza: kako pomoći djetetu s teškoćama u učenju matematike., prema Mahesh C. Sharma. Lekenik, Ostvarenje, 2001.
Poticanje darovite djeca i učenika. / uredio H. Vrgoč, Zagreb, HPKZ, 2002.
Rijavec, M., Čuda se ipak događaju: psihologija pozitivnog mišljenja. Zagreb, IEP, 1997.
Rijavec, M., Miljković, D., A što biste vi učinili?: psihologija protiv zdravog razuma. Zagreb, IEP, 1997.
Salk, L., Što dijete želi da roditelji znaju: kako pomoći djetetu u svakodnevnim emocionalnim problemima. Zagreb, V.B.Z., 1996.
Shapiro, L., Kako razviti emocionalnu inteligenciju djece. Zagreb, Mozaik knjiga, 1998.
Stvaralaštvo u školi: zbornik radova / urednik Mirjana Pavlinović-Pivac, Zagreb, Osnovna škola Matije Gupca, 1997.
Skok, P.,Učenik u suvremenoj nastavi. Lučko, Pedagoški servis, 1997.
Skok, P., Izvanučionička nastava, Pedagoški servis, 2002.
Srebot, R., Menih, K., Putovanje u tišinu. Lekenik, Ostvarenje d.o.o., 2003.
Stevanović, Modeli kreativne nastave, 2005.
Sullo, R., Učite ih da budu sretni. Zagreb, Alinea,1995.
Šabić, G., Lirska poezija u razrednoj nastavi. Zagreb, Školska knjiga, 1983.
Šolić, T., Mogućnosti suradnje obitelji i škole. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 44 (1995), 1 ; str. 65-67
Terhart, E., Metode poučavanja i učenja: uvod u probleme metodičke organizacije poučavanja i učenja. Zagreb, Educa, 2001.
Težak, D. Težak, S., Interpretacija bajke. Zagreb, Divič, 1997.
Težak, D., Crnković, M., Vlak u snijegu i Družba Pere Kvržice Mate Lovraka / Tri Kušanova romana: (Lažeš, Melita; Koko u Parizu; Ljubav ili smrt). Zagreb, Školska knjiga, 1993.
Težak, D., Čudina-Obradović, M., Priče o dobru, priče o zlu: priručnik za razvijanje moralnog prosuđivanja u djece. Zagreb, Školska knjiga, 1993.
Težak, S., Babić, S., Gramatika hrvatskoga jezika: priručnik za osnovno jezično obrazovanje. Zagreb, Školska knjiga, 2000.
Težak, S., Hrvatski naš (ne)zaboravljeni. Zagreb, Tipex, 1999.
Težak, S., Hrvatski naš osebujni. Zagreb, Školske novine, 1995.
Težak, S., Hrvatski naš svagda(š)nji. Zagreb, Školske novine, 1991.
Težak, S., Metodika nastave filma na općeobrazovnoj razini. Zagreb, ŠK, 2001.
Uspješno učenje i poučavanje: psihologijski pristup. / uredio Charls Desforges, Zagreb, Educa, 2001.
Uskoković, D., Vodič kroz lektiru za niže razrede osnovne škole. Zagreb, Mozaik knjiga, 2002.
Uzelac, M., Bognar, L., Bagić, A., Budimo prijatelji: priručnik odgoja za nenasilje i suradnju; pedagoške radionice za djecu od 6 do 14 godina. Zagreb, Mali korak - Centar za kulturu mira i nenasilja, 2000.
Uzelac, M., Za Damire i Nemire: vrata prema nenasilju: priručnik miroljubivog rješavanja problema u školi i ublažavanje trauma. Zagreb, Mali korak - Centar za kulturu mira i nenasilja, 1997.
Uzelac, M., Za Svemire: priručnik miroljubivog rješavanja sukoba u osnovnoj i srednjoj školi. Zagreb, Mali korak - centar za kulturu mira i nenasilja, 2000.
Vizek Vidović, V., Hrabar, D., Čitajmo djeci za laku noć: priručnik za odgojitelje i roditelje djece predškolske dobi. Zagreb, USIP [i. e.] Udruga za inicijativu u socijalnoj politici, 1999.
Vizek-Vidović, V., Vlahović-Štetić, V., Arambašić, L., Slaviček, M., Konativne i emocionalne karakteristike matematički nadarene i prosječno sposobne djece. Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 6 (1997), 4/5(30/31) ; str. 619-634
Vlahović-Štetić, V., Kišak, M., Vizek-Vidović, V.,Uspješnost rješavanja problemskih matematičkih zadataka: provjera matematičko-logičkog modela. Suvremena psihologija, 3 (2000), 1/2 ; str. 49-66
Vlahović-Štetić, V., Vizek Vidović, V., Kladim se da možeš...: psihološki aspekti početnog poučavanja matematike. Zagreb, Udruga roditelja "Korak po korak", 1998.
Vlahović-Štetić, V., Vizek-Vidović, V., Arambašić, L., Miharija, Ž., Priručnik za test spremnosti za školu. Jastrebarsko, Naklada Slap, 1995.
Vrgoč, D. Petković, M., Životne zajednice mog zavičaja. Zagreb, Naklada Haid, 1997.
Vrgoč, D., Crtamo, mjerimo, računamo. Zagreb, Naklada Haid,1999.
Vrgoč, D., Upoznajem prirodu svog zavičaja. Zagreb, Naklada Haid,1997.
Winkel, R., Djeca koju je teško odgajati: opis slučajeva iz odgojne i školske svakodnevice. Zagreb, Educa, 1996.
Vodopija Š., Naučite učiti. Rijeka Naklada Žagar, 2004.
Wood, D., Kako djeca misle i uče: društveni konteksti spoznajnog razvitka. Zagreb, Educa, 1995.
Wubbolding, R., Realitetna terapija u radu s djecom. Zagreb, Alinea,1999.
Zalar, D., Ludizam u hrvatskoj dječjoj poeziji. Umjetnost i dijete: dvomjesečnik za estetski odgoj, dječje stvaralaštvo i društvene probleme mladih, 26 (1994), 5/6 ; str. 307-335
Zalar, D., Poezija u zrcalu nastave: igre stihom i jezikom u susretima s djecom. Zagreb, Mozaik knjiga, 2002.
Zarevski, P, Mamula, M., Pobijedite sramežljivost, a djecu cijepite protiv nje. Jastrebarsko, Naklada Slap, 2000.
Zarevski, P., Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko, Naklada Slap, 2001.
Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu / glavni urednik Milan Matijević, Zagreb, Učiteljska
akademija, Vol.1: br.1 (1999); Vol.2: br.1(2) (2000); Vol.3: br.1(3) (2001). *(niz vrlo zanimljivih članaka među kojima su i članci mojih kolegica Marjanović B. i Franjčec K. koje su također autorice udžbenika za prirodu i društvo i hrvatski jezik)