Nastavna djelatnost

View Ivica Bašić's profile on LinkedIn
Vanjski linkovi
Novo Od akademske godine 2015/16, radim na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku kao vanjski suradnik u nastavnom zvanju predavača.
Održao sam u zimskom semestru niz predavanja na različim smjerovima u okviru kolegija:
 • Osnove elektrotehnike
 • Električni strojevi
 • Elektromagnetska kompatibilnost
 • Energetska elektrotehnika
 • Osnove mjerenja
Osim toga, bio sam sumentor na dva magistarska rada koja su napravljena u sklopu suradnje između Danieli Systec i ETF Osijek. Uspješno su diplomirali: Mario Sarajlić: Postupak uklanjanja/smanjenja značajnih harmonika upravljanjem frekvencijskog pretvarača u srednjenaponskim industrijskim pogonima;
Anto Babić: Sustav upravljanja električnim motorima prko Profibus industrijske sabirnice

Rad na ETF Osijek u periodu od 1989. do 2002. Radeći na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku sudjelovao sam u izvođenju nastave na dodiplomskom studiju u svojstvu asistenta i predavača. Izvodio sam laboratorijske i auditorne vježbe, te predavanja iz mnogih predmeta, a ovdje izdvajam samo one kolegije koje sam držao kontinuirano.
Osim toga, tu je i popis ostalih nastavnih aktivnosti na osječkom sveučilištu.

Dodiplomska nastava
 • Elektromotorni pogoni: predavanja i auditorne vježbe;
 • Električni strojevi: auditorne i laboratorijske vježbe;
 • Transformatori: auditorne i laboratorijske vježbe.

Otvaranje, ustrojstvo i organizacija laboratorija
 • N. Penić, I. Bašić, Ustrojstvo laboratorija za električne strojeve. Projekt ormara za napajanje, upravljanje i terećenje izmjeničnih i istosmjernih strojeva. Nabava i instalacija mjerne i ispitne opreme. Izrada softvera za prikupljanje mjernih podataka, upravljanje instrumentima i prikaz mjernih podataka.

Interne skripte i web stranice
 • Upute za laboratorijske vježbe iz električnih strojeva
 • Predavanja iz kolegija Elektromotorni pogoni
 • Izrada i održavanje web stranica Katedre za električne strojeve Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku.
 • Izrada i održavanje web stranica kolegija Elektromotorni pogoni namjenjih studentima ovog kolegija

Voditelj diplomskih radova
 • M. Stojanović, Određivanje gubitaka zaleta asinkronog motora snimanjem valnih oblika napona i struje, Elektrotehnički fakultet Osijek, 2001.
 • M. Živković, Automatska regulacija napona zakretnog transformatora, Elektrotehnički fakultet Osijek, 2001.
 • I. Jularić, Informatizacija studentske službe Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek, 1999.
 • D. Pavlović, Pokus opterećenja asinkronog motora, Elektrotehnički fakultet Osijek, stručni studij, 1998.
 • D. Čavlović, Upuštanje u rad frekventnog pretvarača MITSUBISHI FR-A240E-22K, Elektrotehnički fakultet Osijek, stručni studij, 1998.
 • D. Jurić, Eksperimentalno određivanje reaktancija sinkronog stroja, Elektrotehnički fakultet Osijek, stručni studij, 2001.
 • D. Pirkl, Određivanje momentne karakteristike asinkronog motora brojanjem okretaja i dvostrukim deriviranjem, Elektrotehnički fakultet Osijek, 2001.
 • Z. Klaić, Upuštanje u pogon i režimi rada tranzistorskog pretvarača frekvencije MITSUBISHI FR-A240E-22K, Elektrotehnički fakultet Osijek, 2000.
 • T. Jovanovac, Matematički model istosmjernog stroja za dinamička stanja, Elektrotehnički fakultet Osijek, stručni studij, 2000.
 • D. Lešnjaković, Vektorsko upravljanje asinkronim motorom frekventnim pretvaračem MITSUBISHI FR-A240E-22K, Elektrotehnički fakultet Osijek, 2002.

Gostujući nastavnik
 • Odjel za matematiku: vježbe iz kolegija Metodike nastave matematike
 • Viša učiteljska škola: vježbe iz kolegija Informatika

Ostale nastavne aktivnosti
 • CARNet-ov predavač i voditelj više tečaja o korištenju Interneta izradi web stranica.

valid CSS valid HTML Stranice su prvi puta objavljene 20. siječnja 2001. godine.
Zadnja izmjena 05. siječnja 2016.