Znanstveni rad

View Ivica Bašić's profile on LinkedIn
Vanjski linkovi
Preuzimanje Automated testing of basic characteristics of induction motors
PDF dokument
Znanstveni i stručni radovi Za vrijeme rada na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku objavio sam manji broj znanstvenih i stručnih radova. Ovdje je kompletan popis, a najvažniji rad dostupan je za download.

Znanstveni radovi objavljeni u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa:
 • I. Bašić, D. Ban, I. Gašparac, Automated testing of basic characteristics of induction motors, in: D. Ban, Z. Benčić, Proceedings of the 9th International Conference Electrical Drives and Power Electronics, Dubrovnik, 1996, 208-211.
 • M. Marošević, I. Bašić, Primjena dviju inačica metode najmanjih kvadrata u ispitivanju električnih strojeva, in: T. Hunjak, Lj. Martić, L. Neralić, Eds., Proceedings of the 6th International Conference on Operational Research, Croatian Operational Research Society, Zagreb, 1996, pp. 69-74.
 • R. Scitovski, D. Jukić, I. Bašić, Application of the moving least squares method in surface generating, in: D. Kalpić, V. Hljuz-Dobrić, Proceedings of 17th Int. Conf. Information Technology Interfaces, Zagreb, 1995, 461-467.
 • D. Lung, I. Bašić, Digital Simulating a Wave Shape of Current Impulse Appearing on the Heart During Defibrillation, in: J. H. Nagel, W. M. Smith, Proceedings of the 13th Annual International Conference IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Orlando, USA, 1991, Vol.13, Part 2/5, 0753-0755
Znanstveni rad objavljen u zborniku radova s domaćeg znanstvenog skupa:
 • R. Scitovski, R. Galić, I. Kolund, I. Bašić, D. Jukić, Procjena rasprostiranja slojeva tla po dubini sondažnog profila, u: T. Hunjak, Lj. Martić, L. Neralić, Zbornik radova V. konferencija iz operacijskih istraživanja, Zagreb, 1995, 111-120.
Stručni rad objavljen u domaćem znanstvenom časopisu
 • I. Bašić, A. Včev, D. Lung, Digitalno simuliranje električnog udara istosmjernog i izmjeničnog napona na impendancijskom modelu ljudskog tijela, Medicinski vjesnik, 1-2(1991), 13-19.
 • D. Lung, A. Včev, I. Bašić, Digitalno simuliranje valnog oblika strujnog impulsa koji se javlja na srcu pri defibrilaciji, Medicinski vjesnik, 3-4(1992), 285-290.
Stručni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog stručnog skupa
 • I. Bašić, Computer Simulation of a Thyristor Rectifier, in: Ž. Hocenski, M. Ivanović, F. Jović, Internationales wissenschaftliches Kolloquium Wissenschaft fur die Praxis, Bremen, 1993, 32-38
Stručni rad objavljen u zborniku radova s domaćeg stručnog skupa
 • I. Bašić, Mathematica® u nastavi matematike, Zbornik radova PrimMath[2001], na CD-u, Zagreb, 27.-28. rujna 2001.

Znanstveni i stručni projekti Znanstveni projekti
 • Automatizacija elektromotornih pogona, projekt financiran od Ministarstva znanosti, 1990. - 1995., glavni istraživač prof. dr. sc. Zdravko Valter
Stručni projekti, stručni elaborati i korisnički software
 • F. Jović, S. Nikolovski, I Bašić, Zamjena malouljnih prekidača vakuumskim u 6,3 kV postrojenju TE-TO Osijek, stručna studija.
 • Računalni program za provođenje klasifikacijskog postupka i upisa studenata na stručni i sveučilišni studij Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku.
 • I. Jularić, I. Bašić, Informatizacija studentske službe na Elektrotehnickom fakultetu u Osijeku. Projekt obuhvaća ispitivanje o potrebama i načinima informatizacije studentske službe, izradu softvera, postavljanje mreže računala, konfiguraciju i zaštitu računala i softvera, održavanje, administriranje i razvoj sustava.

Članstvo u znastvenim i stručnim društvima
 • The Institut of Electrical and Electronics Engineers, član od 1997. do 2002. godine
 • CIGRÉ Hrvatski komitet međunarodnog vijeća za velike električne sisteme, član od 2002. do 2005. godine

valid CSS valid HTML Stranice su prvi puta objavljene 20. siječnja 2001. godine.
Zadnja izmjena 05. siječnja 2016.