Naslovna - Home
CHAGALLOVI PROZORI

Naslovna - Home

 

U sinagogi u Hadassah – bolnici u Jeruzalem koja je posvećena na 6. veljača 1962. nalaze se prozori koje je izradio Marc Shagall. 12 prozora predstavljaju 12 sinova patrijarha Jakova (koji se zvao i Izrael) od kojih su potekli dvanaest izraelskih plemena. Chagallovi prozori u sebi sadrže plutajuće likove životinja, riba, cvijeća  te mnoge drugih židovskih simbola. Da bi u potpunosti razumjeli značenje prozora moramo biti svjesni Chagallovog osjećaja za identifikacijom sa židovskom poviješću: njegove tragedije i pobjede, kao i svoje osobne; u pozadini je Vitebska (Bjelorusija), mjesto gdje je rođen i odrastao. "Cijelo vrijeme dok sam radio", rekao je, „osjećao sam se kao da moj otac i majka su uz moj obraz i preko mog ramena me gledaju, a iza njih su bili Židovi, nestali, milijuni drugih Židova od jučer i od prije tisuću godina."
Glavna mu je inspiracija bila Biblija i to posebno Post 49, gdje je Jakov blagoslivlja svojih 12 sinova i Pnz 33, gdje se Mojsije blagoslivlja dvanaest izraelskih plemena. Dominantne boje koje koristi uz svaki prozor su inspirirani blagoslovom i opisom naprsnika velikog svećenika koji je opisan u Izl 28,15-30.

Preuzeto s:
http://www.casaisrael.com/chagall_windows.htm