Kviz - 1. razred
Napomena: Kada otvorite jedan od kvizova možete ga ispunjavati off-line (nekonektirani).

  NaslovnaKviz 1. r. - Priroda i društvo |  Kviz 1. r. - Matematika
 

Hrvatski jezik- Spoji sliku i riječ
PONOVO

PROČITAJ RIJEČ I PROMOTRI SLIKE.
KLIKNI NA SLIKU KOJA PRIKAZUJE RIJEČ KOJU SI PROČITAO/LA.
MOŽEŠ I OVO: IZDVOJITI (NEKOM TKO TE ČUJE) SVAKI GLAS KOJI ČUJEŠ U POJEDINOJ RIJEČI,
NAPISATI NA PAPIR SVE RIJEČI PRIKAZANE SLIKAMA
(VELIKIM ILI MALIM TISKANIM SLOVIMA ILI PISANIM SLOVIMA).

 
 1. MIŠ 2. DVA 3. TRI 4. KOZA 5. OSAM 6. PILE 7. TORTA 8. PURAN 9. SUNCE 10. BALONI 11. LJESTVE 12. GITARA 13. NAOČALE 14. KIŠOBRAN

PONOVO