Radna bilježnica Naslovna stranica
Znakovi susreta i darivanja u sakramentu potvrde Ponovo
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
Svaka provjera se vrednuje u konačnom prosjeku točnih odgovora.
Napomena: Kada otvorite jedan od kvizova možete ga ispunjavati off-line (nekonektirani).

 

Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".   

U biblijskom govoru ruku ima mnogo značenja: dijeljenje Božjeg , znak njegove blizine i zaštite; da smo Njegovi i da On želi biti naš Bog, povjeravanje službi i "podjeljivavanje" Duha Svetoga . Pomazanje uljem ili ima u biblijskom govoru mnogo značenja: ono označuje ljepotu, snagu i zdravlje tijela; radost zbog Božje i dobrote te posvećivanje u službu kralja, i svećenika. Kršćani su također " " Duhom Svetim, Kristovim Duhom to postaju sakrementima krštenja i . U biblijskom se govoru simbol " " pojavljuje i označuje osobito Božju istinitost i vjernost te isključivu pripadnost Bogu i Isusu Kristu. Pavao u poslanici kršćanskoj zajednici u Korintu piše: "Bog je onaj koji nas zajedno s vama za Krista; On nas i zapečati i u srca naša dade zalog - Duha".