POVIJEST CRKVE OD SREDNJEG VIJEKA DO NAŠIH DANA

Kviz sa 35 pitanja o Crkvi kroz povijest

13:32
OSVOJILI STE 100%.
ODGOVORILI STE NA 1/35.

 1. Čovjek koji je odstupio od pravovjernog učenja je:
  1.   patetik
  2.   fanatik
  3.   heretik
 2. U svijetle strane Crkve u srednjem vijeku ne ubraja se:
  1.   promicanje znanosti i kulture
  2.   gradnja katedrala
  3.   inkvizicija
  4.   prosjački redovi
 3. Tridentski koncil je započeo 1545. godine i trajao:
  1.   19 godina
  2.   18 godina
  3.   25 godina
  4.   16 godina
 4. Koliko je crkvenih dostojanstvenika sudjelovalo na II. Vatikanskom saboru?
  1.   25 000
  2.   2 500
  3.   500
 5. Mihajlo Cerularije, carigradski patrijarh, izopćio je 1054. iz Crkve:
  1.   kralja Henrika 8.
  2.   papu Honorija
  3.   kardinala Humberta
  4.   cara Konstantina
 6. Prosjački redovi su:
  1.   franjevci, dominikanci, karmelićani
  2.   franjevci, dominikanci, benediktinci
  3.   franjevci, benediktinci, cisterciti
 7. Nastojanje oko pomirenja, suradnje, zbližavanja i jedinstva svih kršćana naziva se:
  1.   exkomunikacionizam
  2.   ekumenizam
  3.   evangelizam
  4.   klerikalizam
 8. Masovna obraćenja kakva su se dogodila pokrštavanjem novih europskih naroda donose samo dobro.
  1.   ne
  2.   da
 9. Crkva se podijelija na istočnu i zapadnu:
  1.   1054.
  2.   1045.
  3.   1096.
  4.   1069.
 10. Predmeti posebog štovanja, npr. odjeća, tijelo, dio tijela... nazivaju se:
  1.   reformacije
  2.   relikvije
  3.   restauracije
 11. Pokretač protestantizma je:
  1.   Jean Calvin
  2.   Henrik VIII.
  3.   Ulrich Zwingli
  4.   Martin Luther
 12. Obnova redovništva u X. st. započela je u samostanu u:
  1.   Clunyju
  2.   Versailesu
  3.   Kolnu
 13. Prva sveučilišta nastala su iz katedralnih i samostanskih škola.
  1.   ne
  2.   da
 14. Redovita pouka djece i mladih u vjeri započela je nakon:
  1.   Velikog raskola
  2.   Tridentskog koncila
  3.   blagdana prvih Duhova
 15. Među tamne strane Crkve u srednjem vijeku ne spada:
  1.   obnova sveučilišta
  2.   inkvizicija
  3.   Raskol
  4.   križarski ratovi
 16. Evangelizacija je navještaj Radosne vijesti?
  1.   ne
  2.   da
 17. Anglikanska crkva je nastala zato što je papa odbio engleskom kralju:
  1.   sklopiti novu ženidbu
  2.   biti kum na vjenčanju
  3.   dopustiti upravljanje klericima
 18. Koliko su trajali križarski ratovi?
  1.   300 godina
  2.   500 godina
  3.   2 stoljeća
  4.   4 stoljeća
 19. Koje godine je započeo prvi križarski rat?
  1.   1101.
  2.   1128.
  3.   1096.
  4.   1212.
 20. Središta kulturnog i duhovnog života srednjovjekovne Europe bili su:
  1.   benediktinski samostani
  2.   križarske utvrde
  3.   veliki gradovi
  4.   franjevački samostani
 21. Isusovački misionari širili su kršćansku vjeru u novootkrivene kontinente u 16. i 17. stoljeću:
  1.   nenasilnim metodama
  2.   nasilnim metodama
 22. Sveti je Benedikt:
  1.   osnivač "male braće"
  2.   otac zapadne kulture
  3.   proširio liturgiju na glagoljici
 23. Patrijarh je poglavar Pravoslavne crkve, a tko je Katoličke?
  1.   papa
  2.   asket
  3.   kardinal
 24. Od srednjovjekovnog crkvenog graditeljstva najljepše i najpoznatije su:
  1.   križarske utvrde
  2.   gotičke katedrale
  3.   klaustri samostana
 25. U vrijeme širenja protestantizma Europom za reformu ali ne reformaciju posebno se zalagao:
  1.   Grgur Veliki (papa)
  2.   Martin Luther
  3.   Erazmo Roterdamski
 26. Crkva danas:
  1.   treba se baviti pitanjima vjere i života
  2.   treba govoriti o vjeri i ni u što drugo se ne miješati
  3.   treba se baviti samo pitanjima vjere i vjerskih obreda
 27. Od 5.-og do 10.-og stoljeća slavenski i germanski narodi doživljavaju:
  1.   materijalizaciju
  2.   globalizaciju
  3.   evangelizaciju
 28. Srednjovjekovni istražni sud za borbu protiv heretika je:
  1.   autorizacija
  2.   inkvizicija
  3.   legalizacija
 29. "Družbu Isusovu" osnovao je:
  1.   Thomas Moore
  2.   Ignacije Loyola
  3.   Jan Calvin
 30. II. Vatikanski sabor trajao je od 1962. - 1965. godine. Koji papa ga je otvorio, a koji zaključio?
  1.   Pavao VI. i Ivan Pavao II.
  2.   Ivan XXIII. i Pavao VI.
  3.   Ivan Pavao I. i Ivan Pavao II.
 31. Benedikt je osnovao benediktince, Franjo franjevce, Dominik dominikace, a Karmelo karmelićane.
  1.   ne
  2.   da
 32. Mnoge zlouporabe srednjovjekovne Crkve ukinute su na:
  1.   Tridentskom koncilu
  2.   Carigradskom koncilu
  3.   II. Vatikanskom koncilu
 33. Koliko je bilo samostana koji su u XII. stoljeću promicali duh redovničke obnove?
  1.   1 000
  2.   5 000
  3.   3 000
 34. Kardinal Humbert bulom izopćenja isključio je iz Crkve:
  1.   Ulriha Zwingli
  2.   Jana Calvina
  3.   Mihajla Cerularija
  4.   Martina Luthera
 35. Srednjim vijekom nazivamo povijesno razdoblje od oko:
  1.   500.g. do 1500.godine
  2.   500.g. do 1100.godine
  3.   300.g. do 1800.godine