Naslovna - HomeNaslovna - Home
Vjeronaučna olimpijada - 2014.

 

Katolička Crkva i znanost - doprinos i odnosi.

 


1. Katolička Crkva i znanost :

2. Počeci odnosa Crkve i znanosti - 1. dio

 

3. Počeci odnosa Crkve i znanosti - 2. dio

 

4. Znanost u ranom srednjem vijeku - 1. dio

 

5. Znanost u ranom srednjem vijeku - 2. dio

 

6. Srednji vijek – most između antičke i moderne znanosti


zondle - games to support learning

7. Preokret u znanosti - 1. dio

8. Preokret u znanosti - 2. dio

 

9. Stajalište današnje Crkve (Galileo i Kopernik)

10. Odnos prema znanosti nakon Tridentskog koncila

11. Crkva i znanost poslije Galilea

12. Pape i znanost u XIX. stoljeću - 1. dio

;

13. Pape i znanost u XIX. stoljeću - 2. dio

14. Crkva i medicina

15. Družba Isusova i znanost

16. Razvoj visokog obrazovanja u Hrvatskoj

17. Ruđer Bošković (1711. - 1787.)

Ispit 1 - 10 (Katolička Crkva i znanost, str. 1.- 49.)

18. Hrvatski isusovci (osim R. Boškovića)

19. Faust Vrančić (1551.-1617.)

20. Akademija znanosti i umjetnosti

21. Pitanje evolucije (Odnosi Crkve i znanosti danas)

22. Kako Crkva gleda na pitanje Darwina i evolucije?

23. Veliki prasak (eng. Big Bang)

24. Podrijetlo života

25. Znanost i etika

26. Zaključak: KATOLIČKA CRKVA I ZNANOST

27. Prirodo-znanstveno tumačenje nastanka svijeta

28. Posebnosti biblijskoga govora

29. Stvaranje u Bibliji

30. Odnos vjere i znanosti

31. POJMOVNIK