Informatika

Home

Pogledajte primjere materijala koje koristim u nastavi informatike.

Uvod u HTML

Križaljka o izradi web-stranica

Kviz s ponuđenim odgovorima o izradi web-stranica

Spajalica - Programi za rad s Internetskim servisima

Nadopunjavanje teksta - Elektronička pošta

Spajalica - Funkcije u Excelu