5. razred                                    Decimalni brojevi 1. dio

Na zadatke odgovaraš tako da klikneš na kružić ispred točnog odgovora. Kad si odgovorio na sva pitanja klikni na "Provjeri".

1. Usporedi brojeve: 4.98 i 5.98. Koji ćeš znak staviti između njih?:
A >
B <
C =
D ?


2. Koji je najveći od ovih brojeva: 1.01, 1.10, 1.05, 1.55 ?
A 1.01
B 1.10
C 1.05
D 1.55

3. Poredaj dječake po visini, od najmanjeg. 

        Ivica 1.75, Franjo 1.52, Marko 1.49, Siniša 1.5,  Nikola 1.8:

A Ivica, Franjo, Marko, Siniša, Nikola
B Marko, Siniša, Franjo, Ivica, Nikola
C Siniša, Franjo, Marko, Ivica, Nikola
D Nikola, Ivica, Franjo, Siniša, Marko


4. Poredaj po veličini od najvećeg broja prema najmanjem.

        0.80808, 0.80088, 0.88088, 0.8008

A 0.88088 > 0.8008 > 0.80808 > 0.80088 
B 0.80808 > 0.88088 > 0.80088 > 0.8008
C 0.8008 > 0.88088 > 0.80088 > 0.80808
D 0.88088 > 0.80808 > 0.80088 > 0.8008


5. Koje znamenke možeš umetnuti umjesto zvjezdice, a da bi nejednakost ostala točna?

        14.3*5 < 14.34
A 0, 1, 2, 3, 
B 0, 1, 2, 3, 4
C 4, 5, 6, 7, 8, 9
D 2, 4, 6, 8


Pripremila: Lidija Kralj, prof.