6. razred                            Linearne jednadžbe 1. dio

1. Rješenje jednadžbe x + 15 = 18 je:

   1
   0
   3
   -7

2. Rješenje jednadžbe x -10 = -30 je:

   -20
  20
   5
   
40

3. Rješenje jednadžbe  17 + x = -6  je:

   - 5
   -23
   -11
   11

4. Rješenje jednadžbe 3 · x = 18 je:

   6
   0
   -5
   7

 

5. Rješenje jednadžbe x · 9 = -18

   - 7
   1
   3
   -2

6. Rješenje jednadžbe z + 36= 35 je:

x =

7. Rješenje jednadžbe 3.5 + y =4.9 je:

x =

8. Rješenje jednadžbe 4 · y = -4 je:

x =

9. Rješenje jednadžbe 5 · z = -50 je:

x =

10. Rješenje jednadžbe x - 0.75 = -0.21

x =

 

Pripremila: Lidija Kralj, prof.