Home

O nama

Tečajevi

Linkovi

Kontakt

 

 

Što je BIMA?

 

BIMA je obrt za intelektualne usluge sa sjedištem u Puli koji se bavi edukacijom malih i srednjih poduzetnika, iz područja poduzetništva uz osnaživanje ljudskih resursa.

 

Kroz teoretska predavanja i aktivne metode rada, polaznici se osposobljavaju za poduzetničke korake.

 

Poduzetniku se pomaže u stjecanju specifičnih stručnih znanja iz poduzetništva i menadžmenta.

Sama stručnost nije dovoljna u vođenju posla, već je neophodno znati raditi s ljudima i motivirati ih. Naučite kako rukovoditi ljudima, komunicirati s njima, raditi u timu, razrješavati konflikte...

 

 

Predavači

 

Magda Ivančić, dipl. oecc., prof.

 

Rođena u Puli, diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Zaposlena u Ekonomskoj školi u Puli gdje predaje ekonomsku grupu predmeta. Stekla kvalifikaciju savjetnika za poduzetništvo. Pohađa seminare iz kvalitetne komunikacije.

 

Ljiljana Juričić, prof. pedagogije

 

Rođena u Puli, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena u Ekonomskoj školi u Puli na mjestu stručnog suradnika - pedagoga. Završila edukaciju iz Teorije izbora i realitetne terapije dr. W. Glassera. Pohađala trening seminare i edukacije iz područja pedagogije, psihologije i komunikacije.

 

 

Zajedno vodile seminare iz poticanja ženskog poduzetništva u organizaciji Centra za građanske inicijative Poreč.

 

 

 
Home		O nama		Tečajevi		Linkovi		Kontakt