105. god mi je tek1902.god. 1. škola je bila u župskoj kući1912. u kući Petra Bradarića1945. god na Čajeru u kući Zvonka Žaperaškola u Omrčenima


1956./57.god. Zadružni dom

1958./59. školske godine donijeta je odluka da škola "Tijarica-Tarabnik" preraste u Centralnu školu kojoj se pripajaju škole u Tijarici Gornjoj, Donjoj i Strizirepu, a u šire upisno područje ove škole spadaju i škole u Ljutu, Voštanima, Rožama i Kamensku


djelatnici škole 1968.god.
1968. god. sagrađena današnja zgrada škole


2007. god. obnovljena zgrada škole