CRKVA SV.DUHA

Župa Svetog Duha

Župa Tijarica obuhvaća Donju i Gornju Tijaricu te Kamensko na granici s Bosnom i Hercegovinom. Ovaj planinski stočarski kraj bio je naseljen još u dalekoj prošlosti od starih Ilira, o čemu govore njihove gomile i gradine. Da je područje ove župe bilo naseljeno od Hrvata u srednjemu vijeku govore nekropole stećaka, ponajviše u Donjoj Tijarici. Područje današnje župe rano je došlo pod tursku vlast, a trajno oslobođenje dočekalo je tek poslije mira u Požarevcu 1718. godine, kada su povučene nove granice koje su zaobišle župu Tijaricu. Kraj su ponajviše naselili doseljenici iz Hercegovine nakon kratkotrajnog oslobođenja od Turaka u Velikom ratu 1691. i sljedećih godina. Poslije Malog rata 1718. godine, Tijarici je još pripadalo Aržano i Strizirep. Oko godine 1780. i Voštane su bile kapelanija Tijarice. Nakon posljednjeg rata s Turcima stanovništvo se stabiliziralo i u crkvenom pogledu organiziralo.

Župa je uspostavljena odmah poslije oslobođenja od Turaka, a proglašena je samostalnom 1741. godine. Župnici su bili franjevci iz sinjskog samostana, kojemu je župa pripadala. Od 1842. godine, prema matičnim knjigama, župu vode svjetovni svećenici, koji župom upravljaju sve do sada. I prije toga vremena, zbog nestašice franjevaca, župu su ponekad vodili svjetovni svećenici. Organski dekret iz 1849. godine Tijaricu je, radi teškog položaja i velikog broja duša, i nadalje zadržao kao samostalnu župu kojom upravljaju svjetovni svećenici.

Župna kuća podignuta je u Gornjoj Tijarici. Temeljita obnova kuće izvršena je 1979. godine.

 

Crkve

Župna crkva Svetoga Duha sagrađena je 1872. godine u Donjoj Tijarici, na mjestu Tarabnik. Crkva je sagrađena na mjestu starije, malene i srušene crkve, koja je sigurno sagrađena prije 1750. godine.

Crkva Svetog Petra apostola na Kamenskom sagrađena je 1939. godine od klesanog kamena.

Kapela Svetog Nikole biskupa nalazi se kod župne kuće u Gornjoj Tijarici, a služi za svakodnevne potrebe župnika.

Groblje

Za mještane Donje i Gornje Tijarice groblje se nalazi kod župne crkve. Na njemu se i danas vide stari grobovi s nadgrobnim pločama u obliku trapeza. Takav oblik imaju i grobovi ispod njih. U novije vrijeme na groblju se podižu obiteljske grobnice sa spomenicima. Groblje je ograđeno kamenim zidom.

Drugo se groblje nalazi nešto niže od crkve Svetog Petra na Kamenskom. Ovo je groblje podignuto nakon izgradnje crkve i ograđeno je betonskim zidom.

Na području župe nalaze se nekropole stećaka u kojima su grobovi srednjovjekovnih stanovnika Tijarice. Jedna nekropola nalazi se na mjestu zvanom Čajer, gdje se nalaze ležeći stećci s križevima i drugim ukrasima. Malo dalje od te nekropole nalazi se druga, ali ovdje na stećcima nema nikakvih ukrasa.

 izvor: http://split.hbk.hr/