BIOGRAFIJA AUTORA

Mladen Sabljak

Rođen sam 1954. godine u Zagrebu, gdje sam pohađao gimnaziju i Fakultet za fizičku kulturu na kojem sam 1979. godine i diplomirao. U prosvjeti radim od 1980. godine i to najduže upravo u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu.

U mladosti sam se bavio odbojkom i skijanjem, a u vrijeme studija i kasnije sam se jedno vrijeme posvetio unaprijeđenju zdravlja psihijatrijskih bolesnika u okviru JUKO-a (Jugoslavenski koordinacioni odbor za fizičku rekreaciju u psihijatriji) radom s bolesnicima i kroz organizaciju sportskih igara pacijenata u psihijatriji, što je dio djelokruga specijalizacije na Fakultetu za fizičku kulturu - KINEZITERAPIJE. U prvim sam se godinama rada u školi najviše posvetio odbojkaškom radu s uzrastom od 15 do 18 godina, kako u redovnoj nastavi, tako i u slobodnim aktivnostima. Godine 2004. u suradnji sa prof. Jankovićem objavio sam (priručnik za nastavnike i trenere) "ELEMENTI TEHNIKE ODBOJKE I METODIKA" I. dio.