KLASA: 620-01/04-03/306
URBROJ: 533-11-04-2
Zagreb, 22. prosinca 2004.

Gospodin
MLADEN SABLJAK, prof.
Đorđićeva 21
10000 ZAGREB

Predmet: Knjiga "ELEMENTI TEHNIKE ODBOJKE I METODIKA" I. dio
-mišljenje, daje se

Poštovani,

U vezi s Vašom zamolbom zaprimljenom u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa dana 10. studenoga 2004. godine, izvješćujemo Vas kako slijedi:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa daje pozitivno mišljenje na Vašu zamolbu da se priručnik "Elementi tehnike odbojke i metodika" I. dio ponudi školskim knjižnicama odgojno-obrazovnih ustanova Republike Hrvatske.

S obzirom da su u knjizi navedeni glavni čimbenici odbojke: metodika učenja, metodika vježbanja, modeli odbojkaškog treninga, pravila igre, tehnika osnovnih elemenata, prikaz vježbi te predložena podjela programa prema školskim razdobljima, mišljenja smo da bi kao priručnik bio od velike pomoći učiteljima-icama i nastavnicima za provedbu programa tjelesne i zdravstvene kulture, izvannastavnih aktivnosti (odbojka, odbojka na pijesku), odnosno kao pomoć u izradi programa rada sekcije-odbojka u školskom športskom društvu.

S poštovanjem,