MOBBING, ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MJESTU, ZAŠTITA DOSTOJANSTVA

Reagiranje Uprave za inspekcijske poslove na protuzakonito naplaćivanje novaca za eventualno počinjene štete

Vezano za rad Uprave za inspekcijske poslove, evo još jedna zanimljivost. Dakle, Prosvjetna inspekcija, ako nešto poduzima po osnovu anonimnih podnesaka, pretpostavljam da bi morala analizirati i postupiti po svim navodima. Pažljivom usporedbom sadržaja "Anonimnog pisma učenica Prve ekonomske škole" iz 1999. godine i Zapisnika i Rješenja prosvjetnog inspektora L. Galinovića od 15. srpnja 2008. godine evidentno je da je Prosvjetna inspekcija imala saznanja o protuzakonitom prikupljanju novaca od učenika za naknadu eventualnih šteta. Dakle, to je desetogodišnje saznanje. Međutim, vrlo je indikativno da do 2008. godine nema tragova o tome da su nešto poduzeli u cilju sprječavanja tih protuzakonitih radnji. A i sad kad su poduzeli, smatram nedovoljno u odnosu na ono što im zakon nalaže.