MOBBING, ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MJESTU, ZAŠTITA DOSTOJANSTVA

Izbor turističkih agencija za maturalna putovanja

Pozornim čitanjem i povezivanjem dokumenata dolazim do zaključka da Uprava za inspekcijske poslove MZOŠ-a ima dugogodišnja saznanja (od 1998. godine) o problematici vezanoj za organizaciju maturalnih putovanja učenika Prve ekonomske škole u Zagrebu. Ili konkretnije o problematici oko odabira turističkih agencija za maturalna putovanja učenika Škole. I konačno (2008. godine) prosvjetni inspektor o toj problematici je u svojem zapisniku o inspekcijskom nadzoru naveo …jer je riječ o zlouporabi položaja, a na tu činjenicu bi trebao reagirati njegov poslodavac". Smatram da takav navod dovoljno govori sam za sebe.