MOBBING, ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MJESTU, ZAŠTITA DOSTOJANSTVA

Obrazloženje “ankete o pišanju”

Obzirom da sam shvatio da sam izložen svojevrsnom teroru, obratio sam se i ovog puta svojem odvjetniku, gospodinu Zoranu Parfenjuku koji u dopisu ravnatelju Škole izražava neslaganje sa ovakvim neprimjerenim metodama i predlaže da se nađu kako bi ravnatelj dao objašnjenje za provođenje takve nepedagoške metode. Iako ravnatelj Trupeljak na jednoj sjednici Nastavničkog vijeća izjavljuje kako nikad u Školi nije vođeno takvo anketiranje učenika u pisanom odgovoru odbija bilo kakav sastanak i obrazlaže:

“Vjerovatno Vam je poznato da se nastavni proces (nastava) izvodi po pravilima struke koju je utvrdila pedagoško-psihološka i didaktička znanost. Na takav način se i rješavaju eventualno nastali problemi koji se pojave u tijeku nastavnog procesa, a sukladno zakonskim propisima koji reguliraju srednjoškolsko obrazovanje...” (navod I Obrazloženja)

A nakon tog fantastičnog objašnjenja "ankete o pišanju", u nastavku, daje savjet:

"...Svakom onome koji sudjeluje u nastavnom procesu, a traži da se organizacija nastavnog sata treba rješavati putem odvjetnika bilo bi bolje da zatraži pomoć neke druge institucije, a ne odvjetnika..." (navod II Obrazloženja)

Dakle, da nije ovakvog dopisa ravnatelja Prve ekonomske škole u Zagrebu, ne bismo znali da pedagoško-psihološka i didaktička znanost podržava, a možda i preporučuje, "ankete" u kojima učenici moraju pisati koliko su vremena mokrili na WC-u za vrijeme nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Do današnjeg dana još nigdje u stručnoj i zakonodavnoj literaturi nisam pronašao potvrdu ovim metodama.
Navod II ravnateljeva odgovora odvjetniku: "..bilo bi bolje da zatraži pomoć neke druge institucije, a ne odvjetnika..." neću uopće komentirati. Neka čitatelji sami donose svoje zaključke.
I još nešto, ja uopće nisam niti imao, a niti spominjao probleme u tijeku nastavnog procesa. I ne vidim problem u tome ako je nekoliko učenika sa zadnjeg poslijepodnevnog nastavnog sata pušteno ranije kući radi prijevoza ili ako je pokoji učenik za vrijeme sata išao na WC, a što proizlazi iz provedenih „anketa“ i Izvještaja prof. Jarmile Hanuške, razrednice tog razrednog odjeljenja. Niti danas mi nije jasno gdje je ravnatelj vidio problem. I da li provođenje takvih anketa predstavlja nove metode unapređivanja školstva u Hrvata i “rješavanja problema u nastavnom procesu“!?!?
A budući da je ovaj dokument, odgovor mojem odvjetniku, potpisao ravnatelj Prve ekonomske škole mr. sc. Slavko Trupeljak, profesor-savjetnik koji je ujedno prema zakonu i pedagoški voditelj škole, onda čestitam nadležnim institucijama koje su mu dodijelile to unapređenje.
Evo kako ravnatelj konačno odgovara na odvjetnikovu zamolbu:

"Što se tiče vašeg traženja da obavimo razgovor u vezi događaja radi kojega vam se obratio prof. Sabljak, moram vas izvijestiti da glede toga nemamo što razgovarati, a vi ako smatrate osnovanim, poduzmite pravne korake koje smatrate potrebnim." (navod III Obrazloženja).