MOBBING, ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MJESTU, ZAŠTITA DOSTOJANSTVA

Dopis Pučkog pravobranitelja Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva prosvjete i športaREPUBLIKA HRVATSKA
PUČKI PRAVOBRANITELJ
OMBUDSMAN

1000 Zagreb, Opatička 4

Broj: P. P. - 501 -99- 1
Zagreb, 29. travnja 1999.

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Predmet: MLADEN SABLJAK
- službenički status

Gospodin Mladen Sabljak iz Zagreba, pritužbom istoga sadržaja koju je uputio i gospodinu ministru naslovljenoga Ministarstvu, obratio se i pučkom pravobranitelju u zaštiti svojih prava iz radnog odnosa.

Gospodin Sabljak, profesor tjelesne i zdravstvene kulture u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu, pritužuje se na postupanje ravnatelja škole, koji mu prijeti raskidom ugovora o radu, a prituženik smatra da svoje obveze prosvjetnog djelatnika korektno izvršava te da je izložen šikaniranju od strane ravnatelja škole. Također navodi da mi je onemogućen uvid u sadržaj anonimnih predstavki o njegovom, navodnom, neurednom ispunjavanju radnih obveza, a da mi je i prosvjetni inspektor uskratio uvid u zapisnik, sačinjen nakon inspekcijskog nadzora izvršenoga na temelju anonimne prijave.

Prituženik smatra da mu je opisanim postupcima ugrožen ljudski, profesionalni i pedagoški dignitet pa je, na temelju odredbe članka 7. i 11. Zakona o pučkom pravobranitelju ("Narodne novine", br. 60/92), potrebno pučkom pravobranitelju dostaviti izvješće sa svim relevantnim podacima i ocjeni prosvjetnog inspektora, kako bi pučki pravobranitelj mogao donijeti odluku o možebitnom daljnjem postupanju, sukladno svojim ovlastima.