MOBBING, ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MJESTU, ZAŠTITA DOSTOJANSTVA

U isto vrijeme kad je zatražena zaštita od Pučkog pravobranitelja i Ministarstva prosvjete i sporta, sa istim takvim zahtjevom poslani su dopisi i NEZAVISNOM SINDIKATU ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA (Vesna Kanižaj) i Sindikalnoj podružnici (prof. Stjepan Levanić) u Prvoj ekonomskoj školi

Sindikalna podružnica
NEZAVISNOG SINDIKATA
ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA
Prve ekonomske škole
10000 ZAGREB
Medulićeva 33


Mladen Sabljak
profesor TZK-e
u Prvoj ekonomskoj školi
ZAGREB, Medulićeva 33

Dana 17.svibnja 1999.godine Sindikalna podružnica Prve ekonomske škole zaprimila je molbu – zahtjev prof. Mladena Sabljaka da mu se pruži pomoć u zaštiti njegovih prava koja mu se već duže vrijeme narušavaju i pokušavaju osporiti. U prilogu je dostavio svu dokumentaciju koja mu je na raspolaganju.
Prof. Mladen Sabljak djelatnik je Prve ekonomske škole u svojstvu profesora TZK-e i ima 18 godina radnog staža. Član je naše Sindikalne podružnice, pa po toj osnovi i po važećem Kolektivnom ugovoru ima pravo na žalbeni postupak ukoliko se žali na ocjenu školskog nadzora. Također, sindikalni povjerenik obvezan je zapriječiti svaki oblik šikaniranja, prijetnje i omalovažavanja.
Povod traženja pomoći su:
1. Anonimno pismo navodno pisano od učenica Prve ekonomske škole (22. ožujka 1999. godine) kojim se želi obezvrijediti pa čak i ugroziti ljudski, profesionalni i stručno – pedagoški dignitet profesora TZK-e Mladena Sabljaka;
2. Nekorektan stručno - pedagoški nadzor i Nalaz izvršen na poticaj anonimnog podneska grupe učenica Prve ekonomske škole. Nadzor i Nalaz izvršio je viši savjetnik Željko Štefanac. Tim nadzorom i Nalazom je po mišljenju Izvršnog odbora Sindikalne podružnice i po mišljenju Stručnog vijeća TZK-e učinjeno više propusta i kršenje Kolektivnog ugovora;
3. Ostala priložena dokumentacija iz koje se mogu uočiti i drugi nekorektni postupci prema Mladenu Sabljaku;
U svezi pružanja pomoći u zaštiti prava prof. Mladena Sabljaka održan je 8.lipnja 1999.godine sastanak IO Sindikalne podružnice Prve ekonomske škole kojem su bili nazočni svi članovi. Na sastanku su bili nazočni i Jasna Rešković, predsjednica Stručnog vijeća TZK-e te Mladen Sabljak član istog Stručnog vijeća. Izvršni odbor Sindikalne podružnice jednoglasno je odbio i osudio svaki oblik anonimnog predstavljanja kao i reakcije na anonimni podnesak. Prof.Jasna Rešković kao predsjednica Stručnog vijeća TZK-e upoznala je IO sindikata sa
zaključcima sastanka Stručnog vijeća TZK-e koji je održan 31. svibnja 1999. godine na inicijativu prof. Stjepana Levanića zamjenika sindikalnog povjerenika. Stručno vijeće TZK-e na svom sastanku razmatralo je Nalaz o stručno-pedagoškom nadzoru gospodina Željka Štefanca te su ustvrdili da u njemu ima niz neutemeljenih navoda i da je prekršen članak 60. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjim školama.
Izvršni odbor također osuđuje metode provođenja tajnih i anonimnih anketa među učenicima jer postižu negativan pedagoški efekt. Također zabrinjava i činjenica da u takvim nepedagoškim postupcima sudjeluju i pojedini djelatnici naše škole (razrednici, pedagog, voditelj smjene), a u sve to se uvlači i učenike. Time se narušava ugled škole,autoritet nastavnika i unosi nemir u red i rad kolektiva umjesto da se pažnja posveti osnovnoj odgojno-obrazovnoj djelatnosti. S tom namjerom Izvršni odbor želi i predlaže da se što prije održi sastanak zamjenika sindikalnog povjerenika, ravnatelja škole i prof. Mladena Sabljaka čime bi se izbjegli mnogi nesporazumi između djelatnika i Uprave škole.

U Zagrebu, 25. lipanj 1999.godine

Na osnovu dobivenih dokumenata Vesna Kanižaj, predsjednica NSZSŠ, u "Većernjem listu" (26. 05. 1999.) traži od ministra prosvjete i sporta B. Pugelnika provjeru rada ravnatelja Prve ekonomske škole u Zagrebu.