MOBBING, ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MJESTU, ZAŠTITA DOSTOJANSTVA
PRVA EKONOMSKA ŠKOLA
ZAGREB, Medulićeva 33
KLASA: 602-03/00-01
Ur.broj: 251-88-01-00-1015
Zagreb, 28. 11. 2000.

Na temelju članka 71. Pravilnika o radu, a u svezi s člankom 110. Zakona o radu ("N.Novine" br.38/95) ravnatelj Prve ekonomske škole iz Zagreba, Medulićeva 33, izdaje zaposleniku Mladenu Sabljaku, prof. tjelesne i zdravstvene kulture

U P O Z O R E N J E
o obvezama iz radnog odnosa

Dana 13. studenog 2000. godine

1. Suprotno obvezama iz ugovora o radu i rasporedu predmeta i sati dana 13. studenog 2000. godine niste održali 7. (sedmi) sat nastave tjelesne i zdravstvene kulture, a za to niste imali opravdanih razloga.

2. Ovim pismenom upozoravam Vas da ste dužni uredno izvršavati svoje radne obveze u skladu sa sklopljenim ugovorom o radu, rasporedom radnog vremena te Pravilnikom o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u srednjoj školi ("N.Novine" br.52/95).

Dostaviti:
1. Mladen Sabljak,prof.
2. Dosje