MOBBING, ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MJESTU, ZAŠTITA DOSTOJANSTVA
Mladen Sabljak
nastavnik TZK-e
u I. ekonomskoj školi
Z A G R E B
Medulićeva 33

Odgovor na "Upozorenje o obvezama iz radnog odnosa" (KLASA 602-03-00-01; Ur.broj: 251-88-01-00-1015 od 28.11.2000.) i osvrt na ''IZVJEŠĆE O TIJEKU NASTAVA DANA 13. 11. 2000g.'' voditeljice I. smjene Smiljane Hegedušić.
Dana 13. studenoga 2000. nisam održao 7. sat sa razredom 2a u dogovoru sa voditeljicom I. smjene prof. Smiljanom Hegedušić i sa predstavnicima razreda.
Razlog tome bio je odlazak 12 učenika u kazalište za vrijeme sata TZK-e. U razgovoru sa predstavnicima razreda ustanovio sam da je satu TZK-e trebalo prisustvovati oko dvanaest učenika od kojih je samo dvoje imalo opremu. Smatrao sam da nema svrhe održati takav sat te sam se složio sa njihovom zamolbom da mogu otiči kući, ali sam im savjetovao da porazgovaraju sa voditeljicom I. smjene. Uputio sam ih voditeljici I. smjene prof. Smiljani Hegedušić jer smatram da ona kao voditeljica mora biti sa time upoznata.
Odgovorili su mi da su već razgovarali sa prof. Hegedušić te da ih je ona uputila na mene i da se dogovore sa mnom.
Sa voditeljicom sam još razgovarao i o nadoknadi tog sata. Rekla mi je da ćemo vidjeti kako ću stajati sa realizacijom. Međutim, rekao sam da ću to nadoknaditi kad se ukaže prilika.
Prof. Smiljana Hegedušić mi je prije samog početka nastave rekla da sa 2e razredom za vrijeme 1. sata povedem i 2a razred na igralište te da tako riješim taj 7. sat. To sam odbio jer smatram da je velika odgovornost voditi na Srednjoškolsko igralište jedan razred a kamoli dva razreda. Osim toga ne želim se dovoditi u situaciju da dobivam ''Upozorenje o obvezama iz radnog odnosa'' poput onog od 18. svibnja 1998.godine (Klasa: 602-03/98-01 Ur. broj: 251-88-01-98-348) od 18. svibnja 1998. radi toga što mi, između ostaloga, djeca idu sama preko ceste. Jer teško je nadzirati jedan razred pri prelasku preko ceste, a kamoli dva razreda. Kad se sve ovo što sam naveo uzme u obzir čudi me da prof. Smiljana Hegedušić zahtijeva takve kombinacije nadoknade satova obzirom da nam je ona na neki način i pedagoški voditelj u I. smjeni Osim toga pošto sam naknadno, u razgovoru sa predstavnicima učenika tog razreda ustanovio da je svega dvoje učenika imalo opremu za vježbanje, ne znam što bi ostali učenici tog razreda radili.

1. U razgovoru sa prof. Smiljanom Hegedušić sam izjavio da ako bi na satu TZK-e ostalo tek oko pola razreda, vjerojatno djeca nemaju opremu pa nema smisla izvoditi taj sat. Naknadno sam ustanovio, kako sam već prije naveo, da je samo dvoje učenika imalo opremu. Prema tome i navodi prof. Smiljane Hegedušić: ",,,.jer on ne može raditi s ½ razreda'' i "...Također je tvrdio da učenici nemaju stvari." u "IZVJEŠĆU" smatram neistinitim. Dapaće, u ovako lošim uvjetima za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture kao što su u našoj školi, prikladno je raditi sa samo ½ razreda ali pod uvjetom da imaju opremu.

2. Obzirom da sam dana 23. studenoga 2000. godine na zamolbu prof. Smiljane Hegedušić sa 3c razredom održao nastavu TZK-e 5. sat umjesto redovitog 7. sata i dijelio dvoranu sa prof. Milenom Rabar što se može utvrditi uvidom u dnevnike rada, smatram da je njezin navod "...Ništa ne prihvaća" u "IZVJEŠĆU" također neistinit i smišljen.

Prema tome smatram da je "IZVJEŠĆE..." prof. Smiljane Hegedušić neistinito, tendenciozno i pisano s namjerom da me se i dalje u ovoj Školi šikanira.

S poštovanjem

Mladen Sabljak, prof.

U Zagrebu, 4. prosinca 2000. godine

Prilozi:
1. "Upozorenje o obvezama iz radnog odnosa" (KLASA 602-03-00-01; Ur.broj: 251-88-01-00-1015 od 28.11.2000.);
2. "IZVJEŠĆE O TIJEKU NASTAVA DANA 13. 11. 2000g." voditeljice I. smjene Smiljane Hegedušić;
3. "IZJAVA" učenica-predstavnica 2a razreda napravljena uz suglasnost razrednika prof. Blanke Mesić;

Dostaviti:
1. mr.sci. Slavku Trupeljaku, ravnatelju I. ekonomske škole;
2. prof Smiljani Hegedušić, voditeljici I. smjene u I. ekonomskoj školi;
3. prof. Blanka Mesić, razrednica 2a razreda;
4. školski dosje prof. Mladena Sabljaka;