Tjelesna i zdravstvena kultura
S P O R T S K EI G R E
O D B O J K A

ELEMENTI TEHNIKE ODBOJKE I METODIKA

prof. Mladen Sabljak
prof. dr. Vladimir Janković
I. dio; za mlađe dobne kategorije; osnovna škola

Mišljenje Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa republike Hrvatske
Osvrt na sadržaj knjige, Toni Petrić,
ŠN, broj 7, 21. veljače 2006.

Knjigu koriste nastavnici u osnovnim i srednjim školama u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture kao i treneri u odbojkaškim klubovima. Korisna je i samim igračima u individualnom usavršavanju pojedinih odbojkaških tehnika.
Knjiga je uvrštena i kao udžbenik studentima na fakultetima.

Knjiga svojim sadržajem obuhvaća:
OPIS TEHNIKE, METODIKU, GREŠKE.

Knjiga je B5 formata, ima 167 stranica, 21 sliku i 174 ilustracija u boji povezanih tekstom.

Ukupno je prikazano 162 vježbe:
- individualne vježbe
- vježbe u parovima
- vježbe u trojkama
- grupne vježbe
- ekipne vježbe
- vježbe sa zadacima

Knjiga na CD (PDF format)

Cijena knjige: 80,00 kn

Poštarina:
- Hrvatska (25,00 kn);
- EU (6 EUR);
- SAD (8,75 $)

Detaljnije informacije:
mob: +385 (0)98 98 80 213ISBN 9539955904


Više o sadržaju...