Tjelesna i zdravstvena kultura
S P O R T S K EI G R E
O D B O J K A

Sadržaj knjige "ELEMENTI TEHNIKE ODBOJKE I METODIKA"

prof. Mladen Sabljak
prof. dr. Vladimir Janković
I. dio; za mlađe dobne kategorije; osnovna škola

1. UVOD
Postojeći uvjeti rada u školama
Optimalni uvjeti rada
Uloga nastavnika/trenera u radu sa školskim uzrastom
Uloga nastavnika/trenera u realizaciji odbojkaškog programa
Vođenje ekipe mladih odbojkaša

2. PROGRAM ODBOJKE U PRVOM ŠKOLSKOM RAZDOBLJU
Osnovne karakteristike male odbojke
Organizacija igre male odbojke

3. ANALIZA TEHNIKE-TEHNIKA BAZIČNIH KRETANJA
Srednji odbojkaški stav
Startna kretanja
Zaustavljanje
Vježbe za usvajanje pravilne tehnike bazičnih kretanja neposredno pred izvedbu tehnike
Vježbe za pravilno postavljanje pod loptu
4a. SUVREMENI KONCEPT METODIKE UČENJA ODBOJKAŠKE IGRE

4b. SUVREMENI KONCEPT METODIKE VJEŽBANJA ODBOJKAŠKE IGRE

4c. NEKE KARAKTERISTIKE USPJEŠNOSTI VJEŽBANJA I UČENJA ODBOJKAŠKE IGRE

4d. PRIMJER MODELA STRUKTURE ODBOJKAŠKOGA TRENINGA

4e. ANALIZA STRUKTURE TRENINGA ODBOJKE

4f. UTJECAJ NAJNOVIJIH PRAVILA IGRE NA RAZVOJ ODBOJKAŠKE IGRE

4g. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROGRAMA ODBOJKE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
4h. ORGANIZACIJA PROGRAMA RADA ODBOJKE U RAZLIČITIM ŠKOLSKIM RAZDOBLJIMA

5. SMEČ

6. BLOK
Analiza tehnike individualnoga bloka

7. OBRANA
Analiza tehnike obrane

8. PRAKTIČKI PRIKAZ VJEŽBI U PRVOM ŠKOLSKOM RAZDOBLJU
Gornje vršno odbijanje
Donje podlaktično odbijanje
Običan donji i lelujavi gornji servis
Smeč -Blok - Obrana

ZAKLJUČNA ANALIZA PROGRAMA ODBOJKE U PRVOM ŠKOLSKOM RAZDOBLJU

GORNJE VRŠNO ODBIJANJE
Gornje vršno odbijanje prema naprijed
Gornje vršno odbijanje skretanjem pravca
Gornje vršno odbijanje preko glave
Gornje vršno odbijanje u skoku

DONJE PODLAKTIČNO ODBIJANJE
Donje podlaktično odbijanje skretanjem pravca
Donje podlaktično odbijanje preko glave
Donje podlaktično odbijanje u povaljkama
Donje podlaktično odbijanje “poluupijačem”

SERVIS
Običan donji servis
Gornji tenis lelujavi servis